De Raad van State draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door te adviseren over wetgeving en door recht te spreken in bestuursrechtelijke geschillen.
De Raad legt hierover verantwoording af in zijn jaarverslag op deze website.

Interviews

In gesprek met de vice-president, de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, de secretaris en vijf medewerkers van de Raad van State over hun werk in 2021. Een groot deel van de collega’s werkte thuis. Voor anderen is de werkplek per definitie de Kneuterdijk.

Beschouwing

Een beschouwing over de burger in de internationale rechtsorde. Burgers hebben in onzekere en instabiele tijden baat bij Europese en internationale samenwerking en een sterke internationale rechtsorde. Het wezenlijk belang ervan moet op alle niveaus worden uitgedragen.

Instituut

De Raad van State: twee taken onder één dak. De combinatie van deze taken binnen één instituut biedt de Raad een uniek zicht op het Nederlandse openbaar bestuur.

Adviseur

Een overzicht van het werk van de Afdeling advisering van de Raad van State als wetgevingsadviseur en toezichthouder over begroting en klimaat in 2021.

Bestuursrechter

Een overzicht van het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hoogste algemene bestuursrechter van Nederland in 2021.