Voetnoot 6Zie: Burgers over democratie en rechtsstaat, Kennisnotitie voor de Staatscommissie rechtsstaat, Sociaal en Cultureel Planbureau 2024.