Voetnoot 5K. van den Bos, Elkaar eerlijk behandelen. Wantrouwen, polarisatie en complotdenken voor zijn, Den Haag: Boom juridisch 2023.