Voetnoot 9(9) Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603 (‘PAS’-uitspraak) en ABRvS 2 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3159 (bouwvrijstelling stikstof). Zie recent ook ABRvS 8 februari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:508 (nareismaatregel).