Voetnoot 7(7) Zie Jaarverslag Raad van State 2020, hoofdstuk 1, ‘Het onderhouden van vertrouwen’.