Voetnoot 1(1) Vergelijk WRR-rapport 97, ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid’, 24 april 2017.