Senior adviseur begroting en financiën - PO-2022-53


Ben jij die veelzijdige adviseur die goed weet te schakelen tussen het (financiële) belang van de Raad van State en de budgethouders. Dan is deze functie op jouw lijf geschreven!

Senior adviseur begroting en financiën

36 uur per week

Wat ga je doen?

Je stelt heldere budgettaire nota’s, brieven en managementrapportages op. Je denkt flexibel en kritisch mee met de budgethouders, wijst op risico’s en adviseert over beheersmaatregelen. De functie is heel gevarieerd. Elk organisatieonderdeel van de Raad van State kent een eigen aandachtsveld en dynamiek. Als adviseur neem jij het voortouw bij alle aspecten van de planning-en-controlcyclus: een mooie uitdaging.

De uitdaging bestaat uit het zorgen voor de  onderbouwing voor een evenwichtige begroting voor de uitvoering van de taken van de Raad van State, de hiervoor benodigde ondersteuning en voor het optimaal benutten van deze middelen. Je speelt een belangrijke rol in de voorbereiding voor de begrotingsbesprekingen met het ministerie van BZK. Je brengt de aanwezige flexibele begrotingsruimte in kaart en je doet voorstellen aan de bestuursraad (de directeuren) over de besteding van middelen. Ook bij Raadbrede onderwerpen als digitalisering van de informatievoorziening, investeringskalender en de financiële impact van formatiefiches adviseer jij over de financiën. Incidenteel begeleid je externe onderzoeken. Daartoe onderhoud je contacten met projectleiders, afdelingshoofden, budgethouders en met de directie FEZ van BZK en onderzoekers van de Algemene Rekenkamer.

Ben jij dit?

Jij bent geknipt voor deze functie als je aantoonbare kennis van overheidsfinanciën, het beleids- en begrotingsproces, hebt. Vanzelfsprekend heb je een goed ontwikkeld cijfermatig gevoel. Belangrijk is dat je je standpunten uitstekend kunt verwoorden, dit helder en overtuigend overbrengt. Je signaleert knelpunten en ontwikkelingen en bespreekt dit met hoofd FEZ. Je komt te werken in een kleine en hechte afdeling daarom is flexibiliteit en samenwerken belangrijk.

Verder zoeken we iemand die bezit over het volgende:

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Ruime ervaring als begrotingsadviseur
  • Een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

Dit is wie wij zijn

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's en werken in een organisatie die volop in beweging is. Bij de Raad van State werken 70 staatsraden en ruim 550 medewerkers.

De afdeling Financiële en Economische Zaken (FEZ) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. FEZ werkt samen met de andere directies aan het optimaliseren van de financiële sturing. FEZ denkt en werkt proactief mee aan bijvoorbeeld het efficiënt inrichten van alle financiële processen.  Dit is nodig in een context van toenemende digitalisering en de vraag naar continue kwaliteitsverbetering.

De afdeling FEZ bestaat uit 10 collega’s. Zij verrichten werkzaamheden op het gebied van financiële administratie, interne controle, inkoopadvies en -contracten, financieel advies en begrotingsaangelegenheden. De afdeling onderhoudt contact met de AuditdienstRijk, de Algemene Rekenkamer en het ministerie van BZK.

Wat we onze collega’s aanbieden

Naast het feit dat je voor een werkgever gaat werken die een unieke positie heeft binnen de rechtsstaat is dit een functie waarin je jezelf goed kunt ontwikkelen. We ondersteunen je ontwikkeling middels voor jou relevante opleidingen en een (online) leerplatform. Wij werken hybride met elkaar, dat betekent dat je afwisselend vanuit huis of kantoor kan werken afhankelijk van het soort werk dat je doet en je agenda. Zo voorkom je onnodige reisbewegingen en kun je werk en privé goed combineren.

Het is een functie in schaal 13 van de CAO Rijk, waarbij het minimum salaris €4.551,59 en het maximum salaris €6.789,21 betreft. Verder geniet je van alle voordelen uit de CAO Rijk zoals:

  • een individueel keuze budget van 16,37% van je bruto jaarsalaris;
  • reiskostenvergoeding via een OV-kaart, km-vergoeding of fietsvergoeding;
  • pensioenopbouw bij het ABP, de werkgever betaalt 70% van de premie;
  • Ruime vakantieregeling met optie tot het bijkopen van vakantie uren.

Voor een uitgebreid overzicht van deze functie zie: Senior Adviseur Bedrijfsvoering

De procedure

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Walther Matthijs, hoofd FEZ, via w.matthijs@raadvanstate.nl.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Marina de Leeuw, P&O-adviseur, via 06 - 31 13 36 41 of m.deleeuw@raadvanstate.nl

Je kunt tot 11 december 2022 solliciteren via vacatures@raadvanstate.nl ter attentie van Marina de Leeuw onder vermelding van het vacaturenummer: PO-2022/53

Bijzonderheden

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Als je dat wilt, kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

De Raad van State stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in onze teams.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, dan word je verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.