Wiki-jurist - PO-2021/48


De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's en werken in een organisatie die volop in beweging is. Bij de Raad van State werken 70 staatsraden en ruim 550 medewerkers. De Raad van State kent vier directies: Bestuursrechtspraak, Advisering, Bedrijfsondersteuning en Bestuursondersteuning.

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak in hun werk als hoogste algemene bestuursrechter en bestaat uit de Algemene Kamer (twee units), de Omgevingskamer (vier units), de Vreemdelingenkamer (drie units) en de Kennisunit.

Het thema ‘kennis’ staat hoog op de agenda van de directie Bestuursrechtspraak.

Een belangrijke randvoorwaarde in de omslag van de Raad naar een kennisorganisatie is een actueel en opnieuw geredigeerd Handboek Awb. In het Handboek Awb zijn de hoofdlijnen van de jurisprudentie van de Afdeling over artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht neergelegd. Om het Handboek toegankelijk en toekomstbestendig te maken is besloten het handboek te integreren in een zogenoemde ‘Wiki-omgeving’. In deze nieuwe digitale omgeving kunnen artikelen en het commentaar daarbij snel en eenvoudig worden ontsloten en (onder supervisie) worden aangepast.

Voordat daarmee kan worden gestart, moet het handboek worden geactualiseerd en geredigeerd. Met dat proces is begin 2020 een aanvang gemaakt. Vanaf het najaar van 2021 is gekozen voor een opzet waarbij een team van vier (bijna) afgestudeerde juristen staats- en bestuursrecht, in overleg en samenwerking met (hoofd)redacteuren en kenniscoördinatoren, permanent aan de herziening van het handboek werkt. In beginsel zullen zij worden aangesteld binnen de Kennisunit voor een periode van twee jaar. Zij worden begeleid door een ervaren seniorjurist.

De Kennisunit heeft vier vacatures voor de functie van:

Wiki-jurist

(medewerker Advisering)
36 uur per week

Functie-inhoud

De kerntaken van de Wiki-jurist zijn:

 • Actualiseren en bewerken van het Handboek Awb
 • Meedenken over digitale ontsluiting van bewerkte teksten
 • Wekelijks overleggen over geconcipieerde teksten

Functie-eisen

 • Een (bijna) afgeronde opleiding staats- en bestuursrecht
 • Goede studieresultaten
 • Gedegen kennis hebben van het algemene bestuursrecht
 • Een vlotte pen
 • Ervaring met jurisprudentieonderzoek
 • Goed zelfstandig kunnen werken én samenwerken
 • Minimaal vier dagen per week beschikbaar
 • Een goed analytisch vermogen, vermogen logisch te redeneren en goed hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • Vaardig met ICT-toepassingen en affiniteit met het werken in een Wiki-omgeving

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Initiatief
 • Flexibel gedrag
 • Onafhankelijkheid

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Het gaat in beginsel om een tijdelijke functie voor de duur van twee jaar. Aan het eind van de aanstelling volgt een snuffelstage om te bezien of doorgroei naar de functie van zittingsjurist tot de mogelijkheden behoort.

Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10 van de CAO Rijk. Je starterssalaris bedraagt minimaal € 2.756,75 tot maximaal € 4.430,97 bruto per maand, afhankelijk van je ervaring en op basis van een werkweek van 36 uur. Maandelijks krijg je bij je salaris een toeslag van 16,37% bruto voor het Individueel Keuzebudget. Hierdoor kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen. De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een openbaarvervoerkaart voor woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Als je dat wilt, kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Je hebt ook bij je indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over de functie kun je inwinnen bij Michiel Tjepkema, hoofd Kennisunit, e-mail: m.tjepkema@raadvanstate.nl.

Je sollicitatie met cv kun je, onder vermelding van het vacaturenummer, mailen naar: vacatures@raadvanstate.nl t.a.v. Marina de Leeuw, P&O adviseur.

Je kunt solliciteren tot 1 januari 2022.