Wetgevingsadviseur - PO-2022-31


De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's en werken in een organisatie die volop in beweging is. Bij de Raad van State werken 70 staatsraden en ruim 550 medewerkers. De Raad van State kent vier directies: Bestuursrechtspraak, Advisering, Bedrijfsondersteuning en Bestuursondersteuning.

Binnen de directie Advisering ondersteunen zo’n 30 wetgevingsadviseurs de vice-president en 17 leden van de Afdeling advisering (van het Koninkrijk). De directie is onderverdeeld in vier sectoren die onder aansturing van een sectorhoofd de conceptadviezen van ieder een aantal ministeries voorbereiden. Wetgevingsadviseurs zijn verbonden aan ten minste één van de vier sectoren, maar worden ook directiebreed ingezet. De directie bestaat verder uit een directeur, een directiesecretaris en enkele staf- administratieve- en secretariële medewerkers.

Bij de directie Advisering is er een vacature voor een:

Wetgevingsadviseur  
(senior) adviseur

minimaal 32 uur per week

Word jij enthousiast van rechtsstatelijke vraagstukken? Heb jij een scherp oog voor de kwaliteit van wetgeving en bestuur? Ben jij een adviseur die complexe vraagstukken snel en duidelijk in beeld weet te brengen? Wil jij ook werken in een dynamisch team dat met passie werkt? Dan is de directie Advisering van de Raad van State op zoek naar jou!

Als wetgevingsadviseur draag je bij aan de totstandkoming van de adviezen van de Afdeling advisering. Je beoordeelt de kwaliteit van wetsvoorstellen en kijkt daarbij niet alleen naar juridische en wetstechnische aspecten, maar toetst ook de noodzaak, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid van voorstellen. Je overziet de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke context en je houdt zicht op trends en ontwikkelingen binnen beleidsterreinen. Je werkt nauw samen met de staatsraden van de Afdeling advisering en collega adviseurs. Binnen de directie neem je actief deel aan intercollegiaal overleg en kennisontwikkeling. Je onderhoudt contact met relevante (overheids)organisaties.

We zijn momenteel op zoek naar een wetgevingsadviseur met interesse en affiniteit met vraagstukken rondom thema’s als infrastructuur, digitalisering, energie en klimaat, (EU) mededinging en ondernemings- en investeringsbeleid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om dossiers als de Klimaatwet, de Tijdelijke wet Groningen, het Nationaal groeifonds, Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames, de Vrachtwagenheffing en het Stikstofdossier.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde academische juridische opleiding;
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met het wetgevingsproces;
  • Je hebt ervaring en affiniteit met vraagstukken op thema’s als EU recht, infrastructuur, energie en klimaat, mededinging en/of ondernemings- en investeringsbeleid;
  • Je hebt een scherp analytisch en conceptueel vermogen en een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
  • Je omgevingsbewustzijn is goed ontwikkeld;
  • Je bent open, hebt gevoel voor humor en je hebt relativeringsvermogen;
  • Je hebt een flexibele werkhouding en kunt uitstekend samenwerken.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring is aan deze functie een salaris verbonden van maximaal € 6547,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 12/13, CAO Rijk).

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Contractvorm

Je krijgt een tijdelijke overeenkomst voor twaalf maanden. Als je goed functioneert, volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Als je al bij de Rijksoverheid werkt en een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebt, dan wordt die overeenkomst voortgezet.

Bijzonderheden

Een assessment van de schrijfvaardigheden maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De Raad van State stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in ons team.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Als je dat wilt, kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, dan mag je de aanwijzingsbrief bij je sollicitatiebrief voegen.

Enthousiast?

Ben je enthousiast en heb je nog vragen? Neem dan contact op met mr. Arnold Weggeman, directeur Advisering via a.weggeman@raadvanstate.nl of 070 – 4264265

Wil je direct solliciteren? Dat kan door je motivatie en cv onder vermelding van het vacaturenummer voor 11 augustus te e-mailen naar vacatures@raadvanstate.nl ter attentie van Janne van der Veer, P&O-adviseur.

De selectiegesprekken vinden bij voorkeur plaats in week 34.

Acquisitie stellen we niet op prijs. Delen is prima; doorplaatsen niet.