Staatsraad Afdeling bestuursrechtspraak - PO-2021/08


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Zij behandelt bestuursrechtelijke geschillen op het gebied van het omgevingsrecht, het vreemdelingenrecht en het algemeen bestuursrecht. Zij streeft naar tijdige en zo finaal mogelijke geschilbeslechting op kwalitatief hoog niveau, en draagt bij aan rechtsontwikkeling en aan rechtseenheid. Dat gebeurt in een professionele omgeving waarin digitaal werken, digitaal procederen en werken op afstand in toenemende mate belangrijk zijn.

In verband met het vertrek van enkele staatsraden is de Raad van State voor de Afdeling bestuursrechtspraak op zoek naar kandidaten die hun bekwaamheid en deskundigheid hebben bewezen op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak of in aangelegenheden die daaraan raken. Het gaat om enkele vacatures voor de functie van:

Staatsraad

Bijzondere kennis van of belangstelling voor het omgevingsrecht en/of het vreemdelingenrecht strekt tot aanbeveling.

Omvang benoeming

Ten minste vier dagen per week (0,8 fte).

Benoemingsvereisten

  • Meester in de rechten.
  • In het bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Diversiteit

De Raad van State wil kandidaten aantrekken die de diversiteit en samenstelling van de Nederlandse samenleving weerspiegelen.

Competenties

  • Aantoonbare kennis van het bestuurs(proces)recht en het functioneren van het openbaar bestuur.
  • Het vermogen om de rechterlijke functie op hoog niveau te vervullen:
    juridisch-analytisch vermogen, luister- en besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, omgevingsbewustzijn, oog voor de belangen van procespartijen en de achterliggende maatschappelijke belangen, collegialiteit, flexibiliteit en rechterlijke attitude.
  • Het vermogen tot intensief samenwerken en verbinden.
  • Een achtergrond en (leidinggevende) ervaring die kan bijdragen aan verdere vernieuwing en professionalisering van de organisatie.
  • Kandidaten met rechterlijke ervaring of met de capaciteit en de bereidheid om zich op korte termijn het bestuurs(proces)recht en de werkwijzen van de Afdeling bestuursrechtspraak eigen te maken.

Informatie

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij staatsraad mr. Rosa Uylenburg, tel. 070-426 4762. Meer informatie over organisatie en taken van de Afdeling bestuursrechtspraak vindt u op deze website.

Bezoldiging is wettelijk geregeld.

De Raad van State wil ook graag geattendeerd worden op personen die geschikt zouden zijn voor deze functie.

Reacties

Reacties op de vacature graag binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie. U kunt deze richten aan:

Raad van State
t.a.v. de vice-president
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Solliciteren per e-mail is ook mogelijk: vice-president@raadvanstate.nl.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.