Staatsraad Afdeling advisering - PO-2021/46


De Raad van State is de laatste adviseur van regering en Staten-Generaal over wetgeving en bestuur alsmede hoogste algemene bestuursrechter in het land. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Daarnaast is er nog een aantal specifieke taken opgedragen aan ieder van de Afdelingen.

Bij de Afdeling advisering van de Raad van State is een vacature ontstaan voor een

STAATSRAAD

Functiebeschrijving

De staatsraad neemt deel aan de voorbereiding van en de besluitvorming over de adviezen over wetsvoorstellen en algemene maatregelen van bestuur. De staatsraad neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen van de Afdeling en aan de werkzaamheden van twee secties die adviezen voorbereiden. Daarnaast is de staatsraad lid van bijzondere commissies van de Afdeling.

De staatsraad draagt bijzondere verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van adviezen over voorstellen op fiscaal terrein en beziet andere voorstellen op hun eventuele fiscale implicaties. Tevens denkt hij of zij mee over algemene onderwerpen waarmee de Afdeling zich bezig houdt, in het bijzonder vanuit een fiscale optiek.

Functie-eisen

 • Heeft brede gezaghebbende kennis van en ervaring op het terrein van de fiscaliteit.
 • Is in staat om de technische aspecten van deze wetgeving op hun merites te kunnen beoordelen, waaronder de gevolgen van het EU-recht en het internationale recht op het nationale fiscale regime.
 • Kennis van en ervaring met het financieel-economisch recht strekken tot aanbeveling.
 • Levert tijdig hoogwaardige producten af in strakke financiële wetgevingscycli, zoals rond de jaarlijkse Miljoenennota en het belastingplan.
 • Heeft oog voor maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.
 • Wil deel uitmaken van een collectiviteit en samenwerken in collegiaal verband (teamspeler met een praktische instelling).
 • Beschikt over hoogwaardige adviesvaardigheden- en attitude en heeft plezier in het ambacht van advisering.
 • Heeft communicatieve en besluitvormingsvaardigheden.
 • Kan buiten gebaande wegen of paden denken en handelen.
 • Stuurt, neemt initiatief bij adviezen, voorlichtingen, projecten en beschouwingen, schrijft waar nodig mee aan en herformuleert teksten.
 • Heeft opdrachtgeversvaardigheden in de samenwerking met wetgevingsadviseurs van de directie Advisering.

Omvang benoeming

De omvang van de benoeming is voor 4/5 van een volledige aanstelling (0,8 fte). De benoeming is voor onbepaalde tijd. De functie van staatsraad is niet per definitie een eindfunctie.

De Raad van State streeft naar een evenwichtige samenstelling. Gelet op de huidige samenstelling van de Afdeling advisering gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten en naar kandidaten met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Bezoldiging en secundaire arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging is geregeld in artikel 1 van de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman. De staatsraden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor de kosten van voorzieningen die voor hun eigen rekening komen en door hen mede worden aangewend voor de vervulling van hun ambt. Staatsraden bouwen pensioen op bij het ABP. De wettelijke leeftijdsgrens voor staatsraden is zeventig jaar.

Informatie

Nadere informatie over de functie en procedure kunt u inwinnen bij de secretaris van de selectiecommissie, mr. G.H. van Dongen, telefoon 070-4264190.

Reacties

U kunt tot en met vrijdag 29 oktober 2021 reageren op deze vacature. Dit is mogelijk per e-mail: vice-president@raadvanstate.nl of per post:

Raad van State
t.a.v. de vice-president
Postbus 20019
2500 EA  Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.