Projectleider informatievoorziening (IV) - PO-2021/12


De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Werken bij de Raad van State betekent betrokken zijn bij maatschappelijk relevante thema's en werken in een organisatie die volop in beweging is. Bij de Raad van State werken 70 staatsraden en ruim 550 medewerkers. De Raad van State kent vier directies: Bestuursrechtspraak, Advisering, Bedrijfsondersteuning en Bestuursondersteuning.

De Raad van State bevindt zich midden in een proces van veranderingen. Ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en informatievoorziening volgen elkaar snel op. Onderdeel hiervan is een digitaliseringstraject waar op dit moment niet alle kennis voor in huis is. In dat kader worden de komende periode meerdere vacatures opengesteld. Ook deze vacature maakt hier onderdeel van uit.

Vooruitlopend op de vorming van een Stafafdeling Informatievoorziening (IV), die naar verwachting in de eerste helft van 2021 wordt gerealiseerd, is de Raad van State op zoek naar een

projectleider informatievoorziening (IV)

36 uur per week

De projectleider IV is operationeel verantwoordelijk voor één of meerdere projecten. De projectleider werkt in opdracht van een opdrachtgever of het hoofd van de Stafafdeling IV.

Taken projectleider IV

 • Stelt het projectplan op met betrekking tot de opdracht, doelstelling, doorlooptijd, planning, communicatie en materiële en personele projectbegroting;
 • Zorgt dat beoogde uitkomsten van het project er daadwerkelijk komen;
 • Is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een project;
 • Zoekt actief afstemming en overlegt met mede-projectleiders, de afdeling Financiële en Economische Zaken (FEZ), de afdeling ICT en de gebruikersorganisatie over bijsturing in het project en de gevolgen voor deze betrokkenen;
 • Is verantwoordelijk voor het bijhouden van de kosten en het bewaken van het budget en heeft met FEZ overleg over de gerealiseerde en verwachte uitgaven;
 • Is verantwoordelijk voor het verzorgen van voortgangsrapportages aan de opdrachtgever;
 • Begeleidt en verankert de veranderingen die deze projecten met zich meebrengen, in de (IV-) organisatie en stemt risico’s af met de opdrachtgever;
 • Werkt binnen de vastgestelde randvoorwaarden en stemt daarbij af met werkgebied CIO;
 • Past specifieke kennis toe om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken om potentiële verbeteringen en innovaties aan te bevelen.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren
 • Creativiteit

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 12 (CAO Rijk) waaraan bij een 36-urige werkweek een salaris is verbonden van maximaal € 5.710,80 bruto per maand.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorafgaande aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij je al werkzaam bent bij de Rijksoverheid.

Maandelijks krijg je bij je brutosalaris een toeslag van 16,37% voor het Individueel Keuzebudget. Hierdoor kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.
De Raad van State biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Informatie en sollicitatie

Algemene informatie over de Raad van State vind je op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Nadere informatie kun je inwinnen bij Marina de Leeuw, P&O adviseur, tel. 06-31133641.

Je sollicitatie met cv kun je, onder vermelding van het vacaturenummer, mailen naar: vacatures@raadvanstate.nl. t.a.v. Marina de Leeuw.

Je kunt solliciteren tot 19 april 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.