Piet Hein Donner Scriptieprijs


Wie wint de Piet Hein Donner Scriptieprijs?

Mr. J.P.H. Donner nam op 1 november 2018 afscheid als vice-president van de Raad van State. Ter gelegenheid van zijn afscheid en zijn verdienste voor de Raad van State is de Piet Hein Donner Scriptieprijs ingesteld. Deze scriptieprijs is bedoeld om onderzoek naar de grondslagen en het functioneren van de democratische rechtsstaat te stimuleren.

Welke scripties komen in aanmerking?

Voor de Piet Hein Donner Scriptieprijs komen in aanmerking scripties die:

 • zijn geschreven ter afronding van een masteropleiding aan een universiteit in Nederland, Aruba of Curaçao;
 • gaan over een onderwerp dat betrekking heeft op de Nederlandse democratische rechtsstaat;
 • zijn geschreven in het Nederlands of Engels;
 • zijn afgerond in de academische jaren 2019-2020 of 2020-2021 en uiterlijk op 10 september 2021 zijn ingediend;
 • vergezeld gaan van een aanbevelingsbrief van de scriptiebegeleider of scriptiebeoordelaar.

Jury

De jury die de ingediende scripties zal beoordelen bestaat uit:

 • mr. J.P.H. Donner, oud-vice-president van de Raad van State
 • mr. B.J. van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • mevrouw mr. S.F.M. Wortmann, waarnemend vice-president van de Raad van State

Prijs

De winnaar van de Piet Hein Donner Scriptieprijs ontvangt:

 • een geldbedrag van € 2.500,-
 • een oorkonde
 • een uitnodiging voor de uitreiking van de prijs in het gebouw van de Raad van State, datum en precieze invulling (i.v.m. corona) volgen later.

Inzendingen

Je kunt je scriptie indienen tot en met 10 september 2021 via scriptieprijs@raadvanstate.nl.

Vragen

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: scriptieprijs@raadvanstate.nl.

scriptieprijs

Reglement

Er is een reglement voor deze scriptieprijs.