Het werk


De Raad van State is een veelzijdige werkgever. We verwachten veel van je, maar daar krijg je ook veel voor terug. Opleidingen, trainingen en intensieve begeleiding behoren dan ook tot het standaardpakket. Zo blijf je groeien, samen met ons.

Directie Bestuursrechtspraak

Bij de directie Bestuursrechtspraak werken ongeveer 230 juristen. Er komen gemiddeld per jaar 13.000 hoofdzaken en verzoeken om voorlopige voorziening binnen. Er zijn drie juridische kamers:

1. Omgevingskamer
2. Vreemdelingenkamer
3. Algemene kamer

Wat doet een jurist bij Bestuursrechtspraak? De juristen ondersteunen de leden van de Raad van State. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak doe je de voorbereidende analyse van zaken en werk je de uitspraken uit. Je brengt het geschil in kaart, de problemen die deze meebrengt en draagt mogelijke oplossingen aan. Je werkt nauw samen met de staatsraden. Naarmate je meer werkervaring hebt, behandel je complexere zaken. Je neemt actief deel aan de beraadslagingen in de raadkamer.

Directie Advisering

De directie Advisering is met haar twintig juristen een stuk kleiner dan de directie Bestuursrechtspraak. De Afdeling advisering van de Raad van State geeft jaarlijks ongeveer 450 adviezen over wetgeving. Zij bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries.

Wat doet een jurist bij Wetgevingsadvisering? Als jurist bij de directie Advisering draag je bij aan de totstandkoming van adviezen. Je stelt een verkennende notitie op of geeft de eerste aanzet voor een conceptadvies. Je beoordeelt de kwaliteit van het voorstel onder andere op beleidsanalytische, juridische en wetstechnische aspecten. Dit doe je door het voorstel te toetsen aan een beoordelingskader. Zo toets je bijvoorbeeld aan bestaande wetgeving als de Grondwet en internationale verdragen.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

Vooral in je eerste jaren bij de Raad kan je rekenen op intensieve begeleiding van een senior jurist of een unithoofd. Collega's staan je waar nodig bij. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen op maat. Je kunt inhoudelijke cursussen volgen, bijvoorbeeld over milieurecht of vreemdelingenrecht. Verandert een wet? Dan woon je daarover een briefing bij. En wil je je persoonlijke effectiviteit verbeteren? Dan spijker je je mondelinge vaardigheden bij. Zo kom je als het erop aankomt goed beslagen ten ijs.