Sebastiaan Renkema


Jurist bij de directie Bestuursrechtspraak

Werkt sinds oktober 2017 bij Raad van State in de Algemene kamer
Afgestudeerd aan: Universiteit Leiden (staats- en bestuursrecht)

Een kijkje in de keuken

Aan het einde van mijn studie heb ik een snuffelstage van twee weken gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vooraf wist ik niet goed wat ik moest verwachten van het werk bij de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ik heb het al zeer positief ervaren! In de eerste week bereid je een zaak voor onder begeleiding van een jurist bij de Afdeling. Daarbij stel je een conceptuitspraak op en voorzie je de staatsraad van advies. Ook tijdens de zitting sta je de staatsraad bij en in de raadkamer geef je je mening over de zaak. Op die manier word je bij de zaak betrokken alsof je écht bij de Afdeling werkt. In de tweede week werk je jouw zaak uit volgens de afspraken van de raadkamer. Uiteindelijk heb je een uitspraak geschreven die recht doet aan het geschil. Die uitspraak wordt aan partijen toegezonden en wordt ook gepubliceerd. Naast het schrijven van een uitspraak is er in die twee weken snuffelstage uiteraard ruimte om andere interessante zittingen bij te wonen, het paleis waarin de Raad gehuisvest is te bekijken en aan allerlei sociale activiteiten deel te nemen. Bovendien is tijdens mijn stage duidelijk geworden dat de Raad van State een professionele instantie is, waar de collega’s ontzettend vriendelijk zijn en bovenal veel kennis hebben. Op die manier krijg je een leuke en leerzame inkijk in de keuken van de Raad van State!

Het werk in de Algemene kamer

Het werk in de Algemene kamer is zeer divers. Veel verschillende wetten komen hier aan de orde en juist dat maakt het voor mij zeer aantrekkelijk om in deze kamer te werken. Elke zaak is anders. De ene keer beoordeel je een aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag; de andere keer beoordeel je of de sluiting van een woning in verband met drugs gerechtvaardigd is. Op die manier blijft het werk voor mij uitdagend en afwisselend.

Goede werksfeer

Bij de Raad van State is de werksfeer uitstekend. De deur staat bij de meeste collega’s open en daardoor loop je gemakkelijk bij iemand naar binnen om even te kletsen of om advies te vragen over een zaak. Ook bij staatsraden staat vaak de deur open om te overleggen. De drempel is laag en dat maakt de sfeer binnen de Raad van State aangenaam. Ook de borrels op en buiten het werk en de activiteiten van de personeelsvereniging dragen bij aan die goede sfeer.

Sebastiaan Renkema testimonial