Starter Dorsa Nazari


Dorsa Nazari werkt sinds augustus 2018 als jurist in de Ruimtelijke-ordeningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij rondde in 2015 de master staats- en bestuursrecht af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en in 2017 de master civiel recht aan de Universiteit Leiden.

Wanneer heb je besloten dat je jurist wilde worden?

Op de middelbare school wist ik al dat ik jurist wilde worden. Ik wilde een beroep uitoefenen waarbij ik midden in de maatschappij sta en ik mijn brede maatschappelijke interesse kan combineren met een praktijkgerichte blik.

Heb je hier tijdens je studie rekening mee gehouden (bijvoorbeeld in je vakkenkeuze en opbouw van je cv)?

Ja, tijdens de bachelor rechtsgeleerdheid ben ik vrijwilliger geweest bij een rechtswinkel en heb ik in het bestuur gezeten van de staats- en bestuursrechtelijke studievereniging. Daarnaast ben ik actief lid geweest van de pleitvereniging en heb ik deelgenomen aan de VAR-pleitwedstrijd. Wat betreft mijn vakkenpakket heb ik tijdens de master staats- en bestuursrecht gekozen voor de vakken ‘Recht van de Ruimtelijke Ordening’ en ‘Milieurecht’. Vervolgens wilde ik een bredere juridische basis leggen voordat ik de arbeidsmarkt opging. Vanwege de raakvlakken van het ruimtelijk bestuursrecht met het privaatrecht, heb ik toen gekozen voor de master civiel recht aan de Universiteit Leiden met de focus op onroerend goed.

Wat is je leukste ervaring tot nu toe?

De leukste ervaring is dat ik vanaf de eerste werkdag mijn eigen dossiers heb gekregen. Ik ben dan ook de eerste persoon die het dossier bestudeert en daar een oordeel over geeft. Daarnaast zijn er de afgelopen maanden veel leuke sociale activiteiten geweest, zoals de maandelijkse personeelsborrel, de sportdag, het afscheidsfeest van onze vorige vice-president Piet Hein Donner en de kerstborrel.

Wat zou je anders doen als je in een tijdmachine kon springen naar vier jaar geleden?

Tussen de bachelor- en masterfase heb ik een half jaar in het buitenland gestudeerd. Als ik nu terug in de tijd zou gaan, dan zou ik voor een langere periode naar het buitenland zijn gegaan om ook werkervaring op te doen. Tijdens de rechtenstudie heb ik met name werkervaring opgedaan als werkstudent binnen de advocatuur. Het lijkt mij ook interessant om mij te verdiepen in mondiale vraagstukken. Daarom zou ik ook werkervaring opgedaan hebben binnen internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties.

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

Over vijf jaar verwacht ik veel geleerd te hebben op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, analyseer ik complexe rechtsvragen en schrijf ik richtinggevende uitspraken binnen de Raad van State.

Wat maakt de Raad van State zo leuk als werkgever?

Door de warme ontvangst door collega’s voelde ik mij snel thuis binnen de Raad van State. Daarnaast is de diversiteit aan dossiers, de korte lijnen en de nauwe samenwerking met collega’s die jarenlange ervaring hebben binnen het bestuursrecht, zeer bijzonder!


Dorsa Nazari