Klaar voor de start


Starter bij de directie Bestuursrechtspraak

Net afgestudeerde juristen die hun loopbaan bij de directie Bestuursrechtspraak aftrappen, worden intensief begeleid door seniorjuristen. Deze ervaren collega's introduceren je in de wereld van het bestuursrecht. Je begint vanaf de eerste dag met je eigen zaken. Zo heb je direct invloed op het resultaat en leer je veel door te dóen. Je dagelijkse werk bestaat uit het voorbereiden van de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen. Dat doe je aan de hand van regelgeving, jurisprudentie en literatuur. Oplossingsgerichtheid is daarbij het sleutelwoord. Tijdens de zitting treed je op als griffier. Na afloop neem je deel aan de raadkamer, waar staatsraden beslissen over de afdoening van de zaak. Je adviseert hen hierbij en schrijft na het ‘raadkameren’ de conceptuitspraak.

Je ontwikkelt je redactionele, analytische en methodische vaardigheden. Daarnaast krijg je vanaf het begin educatieve begeleiding in de vorm van cursussen en opleidingen. Je opleiding verloopt aan de hand van een ontwikkelingspad, de zogenoemde Meetlat. Binnen enkele jaren ontwikkel je je tot specialist in het bestuursrecht.

Meetlat

Eerste jaar: inwerkperiode en basisvaardigheden

  • Je leert hoe je een goed gestructureerde uitspraak opzet
  • Je leert hoe je een (eenvoudige en complexe) rechtsvraag onderscheidt en formuleert
  • Je leert hoe je een eenvoudige rechtsvraag analyseert en grotendeels beantwoordt
  • Je leert hoe je een aanzet tot analyse en antwoord geeft bij een complexe rechtsvraag
  • Je leert creatieve oplossingen aan te dragen, met oog voor nuances en gevolgen voor de rechtspraktijk
  • Je leert Raadkamerbeslissingen uit te werken

Aan wat voor zaken werk je?

Je houdt je onder meer bezig met geschillen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening, milieu, bouwrecht of het vreemdelingenrecht. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak werk je voor één van de drie juridische kamers. De onderwerpen die hier langskomen, zijn zeer divers. Het kan gaan om grote infrastructurele projecten of om milieuvergunningen voor veehouderijen en fabrieken. Het kan gaan om dwangsommen vanwege geluids- of stankoverlast, maar ook om verblijfsvergunningen voor asielzoekers. In de kamer waar de hoger beroepszaken worden behandeld, is de diversiteit nog groter: bouwvergunningen, exploitatievergunningen, zaken over de Wet openbaarheid van bestuur, waterschapszaken, onderwijszaken, kapvergunningen en ga zo maar door. Je kunt zowel de grote, complexe zaken als kleine, wat eenvoudigere zaken, op je bord krijgen. Zeer afwisselend dus.

Cato Blankenstein tile

​Cato Blankenstein

Jurist bij de directie Bestuursrechtspraak

Met de dossiers ga je meteen aan de slag