Je ontwikkeling


De Raad van State besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en groei van zijn medewerkers. Juristen die bij de directie Advisering terechtkomen, hebben meestal werkervaring. Maar ook starters werken als wetgevingsjuristen in opleiding. Zij combineren hun tweejarige opleiding aan de Academie voor Wetgeving met hun werk voor de directie. Voor hen is een ontwikkelingspad opgesteld. Voor wetgevingsjuristen met werkervaring geldt een korter, individueel ontwikkelingsplan.

Eerste jaar: inwerkperiode en werken met basisvaardigheden

Als starter stroom je in nadat je bent aangenomen bij de Academie voor Wetgeving. In het eerste jaar wordt verwacht dat je de volgende ontwikkeling doormaakt:

 • Je leert werken met toetsingsbronnen
 • Je leert de opbouw van een advies te beheersen met aandacht voor logica en schrijfstijl
 • Je kunt eenvoudige zaken onder supervisie behandelen
 • Je beargumenteert en overlegt met het sectorhoofd of een staatsraad

Tweede jaar: verdieping

Na je tweede jaar bij de directie Advisering kun je:

 • Verantwoordelijkheid nemen voor een eenvoudige zaak
 • Complexe zaken onder supervisie behandelen
 • Actief bijdragen aan werk- en kennisoverleg
 • Tijd goed managen, dus: lopend werk beheren én vakkennis op peil houden
 • Spoedzaken behandelen

Derde jaar: zelfstandig medewerker

Starters kunnen na twee jaar Academie van Wetgeving een aanstelling als wetgevingsjurist krijgen.
In deze fase ben je:

 • In staat zelfstandig eenvoudige en gemiddeld complexe zaken te behandelen
 • Breed inzetbaar, dus in staat zaken op elk terrein binnen de unit te behandelen

Van drie tot vierenhalf jaar: grote zelfstandigheid

Je hebt je inmiddels ontwikkeld tot ambtenaar van staat. Deze benoeming is een mijlpaal in je ontwikkeling bij de Raad en heeft dan ook de vorm van een officiële plechtigheid. We verwachten het volgende van je:

 • Je hebt ervaring op uiteenlopende beleidsterreinen en kan daartussen verbanden leggen
 • Je hebt je gespecialiseerd in één of meerdere terreinen
 • Je adviseert de Afdeling advisering van de Raad van State
 • Je functioneert als juridische vraagbaak en begeleidt collega’s
 • Je bent in staat je in korte tijd een nieuw onderwerp eigen te maken

Van vierenhalf tot zeven jaar: doorgroei tot generalist

In deze fase ontwikkel je:

 • Ruime ervaring op beleidsterreinen binnen en buiten je unit
 • Specialistische kennis op complexe gebieden van wet- en regelgeving
 • Supervisie- en coachingsvaardigheden
 • Het vermogen om belangen tegen elkaar af te wegen en tot een doordacht eindoordeel te komen

Vanaf zeven jaar na binnenkomst: generalist

Als generalist beschik je over:

 • Maatschappelijk en politiek gevoel
 • De vaardigheid om adviezen in een bredere context te zien
 • Inzicht in de directe gevolgen van wetgeving