Advisering


De directie Advisering is met haar twintig juristen een stuk kleiner dan de directie Bestuursrechtspraak. Wetgevingsjuristen ondersteunen de staatsraden bij hun adviezen over wetsvoorstellen, ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur en de goedkeuring van internationale verdragen.

In de praktijk

Als wetgevingsjurist bij de directie Advisering draag je bij aan de totstandkoming van adviezen.

Jouw ontwikkeling

De Raad van State besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en groei van zijn medewerkers.

Jouw carriere

Je carrière houdt niet op bij de functie van jurist als je bij de Raad van State werkt.