PZ-2019/06 Econoom (m/v)

De directie Advisering ondersteunt de leden van de Afdeling advisering in hun werk als (wetgeving)adviseur en onafhankelijk begrotingstoezichthouder. De directie is verdeeld in vier sectoren die de adviezen en voorlichtingen voor ministeries en het parlement voorbereiden. Wil je vanuit je economisch...

PZ-2019/04 Stagiair(e) kennisunit

De kennisunit van de directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in zijn taak als hoogste bestuursrechter. Zij schrijft notities over bestuurs(proces)rechtelijke onderwerpen en ondersteunt de advocaten-generaal bij het nemen van conclusies. De kennisunit staat ten dienst...

PZ-2019/03 Stagiair(e) Europees recht

Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de interne Commissie Recht van de Europese Unie is de Raad van State vanaf september 2019 op zoek naar een: Stagiair(e) Europees recht Ben je een enthousiaste student Europees recht, in de laatste fase van de universitaire studie, met goede studieresult...

PZ-2017/17 Jurist Bestuursrechtspraak

De Raad van State is op zoek naar talentvolle juristen. Heb jij je master rechtsgeleerdheid (bijna) afgerond en ben je op zoek naar een uitdagende baan bij de hoogste algemene bestuursrechter van het land? De directie Bestuursrechtspraak heeft vacatures voor de functie van: Jurist (senior) adviseur ...