PZ-2017/31 Chief Information Security Officer (m/v)

Bij het toepasbaar maken van informatieveiligheid en privacy binnen onze organisaties werken de Raad van State en de Hoge Raad der Nederlanden nauw samen. Wet en regelgeving op deze terreinen, maar ook de vereisten van goed huisvaderschap, maken kaders en richtlijnen noodzakelijk zowel ten aanzien v...

PZ-2017/17 Jurist Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter. Als jurist werk je bij de directie Bestuursrechtspraak. Deze directie ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak bij het rechtspreken in de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. De di...

PZ-2017/08 Stagiair(e) Europees recht

Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de interne Commissie Recht van de Europese Unie is de Raad van State vanaf januari 2018 op zoek naar een: Stagiair(e) Europees recht Ben je een enthousiaste student Europees recht, in de laatste fase van de universitaire studie, met goede studieresultat...