PZ-2018/11 Secretaresse (m/v)

De directie Advisering ondersteunt de leden van de Afdeling advisering in hun werk als (wetgevings)adviseur. De directie bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak in hun werk als hoogste algemene bestuursrechter. De ...

PZ-2018/09 Jurist (m/v)

De directie Advisering bestaat uit juristen en medewerkers administratie die de leden van de Afdeling advisering in hun werk als (wetgeving)adviseur ondersteunen. De directie is verdeeld in vier sectoren die de adviezen en voorlichtingen voor ministeries en het parlement voorbereiden. Bij de directi...

PZ-2018/03 Technisch beheerder (m/v)

De afdeling IT-beheer van de Raad van State is verantwoordelijk voor het beheer van software, hardware en ICT-infrastructuur voor de gehele organisatie. De afdeling bestaat uit ruim 30 personen en is onderverdeeld in vijf teams: de IT-helpdesk, Functioneel beheer, Applicatiebeheer, Technisch beheer ...

PZ-2018/02 Stagiair(e) Europees recht

Voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de interne Commissie Recht van de Europese Unie is de Raad van State vanaf september 2018 op zoek naar een: Stagiair(e) Europees recht Ben je een enthousiaste student Europees recht, in de laatste fase van de universitaire studie, met goede studieresult...

PZ-2017/17 Jurist Bestuursrechtspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak is hoogste algemene bestuursrechter. Als jurist werk je bij de directie Bestuursrechtspraak. Deze directie ondersteunt de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak bij het rechtspreken in de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. De di...