De Raad van State is een veelzijdige werkgever. We verwachten veel van je, maar daar krijg je ook veel voor terug. Opleidingen, trainingen en intensieve begeleiding behoren dan ook tot het standaardpakket. Zo blijf je groeien, samen met ons.

Wat gebeurt er bij Bestuursrechtspraak?

Bij de directie Bestuursrechtspraak werken ongeveer 280 juristen. Er komen gemiddeld per jaar 12.000 hoofdzaken en verzoeken om voorlopige voorziening binnen. Er zijn drie juridische kamers:

1. Ruimtelijke-ordeningskamer
2. Vreemdelingenkamer
3. Algemene kamer

Wat doet een jurist bij Bestuursrechtspraak? De juristen ondersteunen de leden van de Raad van State. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak doe je de voorbereidende analyse van zaken en werk je de uitspraken uit. Je brengt het geschil in kaart, de problemen die deze meebrengt en draagt mogelijke oplossingen aan. Je werkt nauw samen met de staatsraden. Naarmate je meer werkervaring hebt, behandel je complexere zaken. Je neemt actief deel aan de beraadslagingen in de raadkamer.

Wat gebeurt er bij Wetgevingsadvisering?

De directie Advisering is met haar 25 juristen een stuk kleiner dan de directie Bestuursrechtspraak. De Afdeling advisering van de Raad van State geeft jaarlijks ongeveer 450 adviezen over wetgeving. Zij bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries.

Wat doet een jurist bij Wetgevingsadvisering? Als jurist bij de directie Advisering draag je bij aan de totstandkoming van adviezen. Je stelt een verkennende notitie op of geeft de eerste aanzet voor een conceptadvies. Je beoordeelt de kwaliteit van het voorstel op beleidsanalytische, juridische en wetstechnische aspecten. Dit doe je door het voorstel te toetsen aan een toetsingskader. Zo toets je bijvoorbeeld aan bestaande wetgeving als de Grondwet en internationale verdragen.

Wat zijn de opleidingsmogelijkheden?

Vooral in je eerste jaren bij de Raad kan je rekenen op intensieve begeleiding van een senior jurist of een unithoofd. Collega's staan je waar nodig bij. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen op maat. Je kunt inhoudelijke cursussen volgen, bijvoorbeeld over milieurecht of vreemdelingenrecht. Verandert een wet? Dan woon je daarover een briefing bij. En wil je je persoonlijke effectiviteit verbeteren? Dan spijker je je mondelinge vaardigheden bij. Zo kom je als het erop aankomt goed beslagen ten ijs.

Hoe is de sfeer bij de Raad?

De werksfeer is over het algemeen informeel. Er wordt gewerkt in units. Je werkt samen met jonge mensen met wie je in dezelfde loopbaanfase zit. Collega’s houden de deuren voor elkaar open. En je hoeft hier niet met de ellebogen te werken om hoger op te komen. De samenwerking met staatsraden geeft een aparte dimensie aan het werk. Met hun jarenlange werkervaring binnen en buiten de overheid, kunnen zij je veel leren. Er wordt ieder jaar ook een aantal gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, zoals een sportdag en personeelsborrels. Je kunt hier ook lid worden van de hockeyvereniging, het koor of de ‘house band’. En je hoeft echt niet elke dag in pak te verschijnen. Alleen bij officiële momenten, zoals een zitting, wordt dat wel van je verwacht.