De Raad van State besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling en groei van medewerkers. Juristen die bij de directie Bestuursrechtspraak terechtkomen, zijn vaak pas afgestudeerd. Ze krijgen in de beginfase intensieve begeleiding van senior juristen. Om het ontwikkelingspad van juristen bij de directie Bestuursrechtspraak in beeld te brengen, heeft de Raad een zogenoemde meetlat opgesteld. Deze meetlat is een richtlijn. Iemands ontwikkeling kan afhankelijk van ervaring en leervermogen sneller verlopen.

Eerste jaar: inwerkperiode en basisvaardigheden

In deze periode leer je:

 • Hoe je een goed gestructureerde uitspraak opzet
 • Hoe je een (eenvoudige en complexe) rechtsvraag onderscheidt en formuleert
 • Hoe je een eenvoudige rechtsvraag analyseert en grotendeels beantwoordt
 • Hoe je een aanzet tot analyse en antwoord geeft bij een complexe rechtsvraag
 • Creatieve oplossingen aandragen, met oog voor nuances en gevolgen voor de rechtspraktijk
 • Raadkamerbeslissingen uitwerken

Een jaar tot tweeënhalf jaar na binnenkomst: groei 

Na tweeënhalf jaar wordt verwacht dat je volgende dingen kunt:

 • Een complexe rechtsvraag analyseren en grotendeels beantwoorden
 • Je eigen verantwoordelijkheden nemen, zodat de seniorjurist hooguit bijspringt
 • Initiatief nemen in de raadkamer
 • Werken op het benodigde tempo

Tweeënhalf tot drieënhalf jaar na binnenkomst: verdieping 

Als je als pas afgestudeerd jurist bij de Raad van State bent binnengekomen, word je bij een gemiddelde ontwikkeling na ongeveer drie jaar benoemd tot ambtenaar van staat. Die benoeming is een mijlpaal in je ontwikkeling bij de Raad en heeft dan ook de vorm van een officiële plechtigheid. Als de benoeming heeft plaatsgevonden, werk je zelfstandig, zonder begeleiding van senior juristen. Voor juristen met relevante werkervaring kan dit moment eerder zijn, omdat zij al over een deel van de hiervoor vermelde kennis en vaardigheden beschikken.

Drieënhalf tot vijf jaar na binnenkomst: zelfstandig werkend jurist

 • Je bent in staat richtinggevende uitspraken te schrijven, die afwijken van de standaard
 • Je specialiseert je in onderwerp naar wens verder
 • Je functioneert als juridische vraagbaak en begeleidt minder ervaren collega’s
 • Je levert een bijdrage aan projecten binnen de directie, zoals het opstellen van een jaarverslag en juridische handboeken