Veel jonge juristen starten hun carrière bij de directie Bestuursrechtspraak. Hier vinden zij de kans op hoog juridisch niveau kennis op te doen van het bestuursrecht en ontwikkelen zij hun redactionele, analytische en methodische vaardigheden. Een uitdaging is dat je zelf aan uitspraken meeschrijft, zodat je direct al invloed hebt op het eindresultaat.

Wat doe je bij de directie Bestuursrechtspraak? 

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in haar werk als hoogste algemene bestuursrechter van het land. Als jurist werk je oplossingsgericht. De belangrijkste taken:

  • Je beslecht een geschil door middel van nauwgezette juridische analyses en aan de hand van jurisprudentie. Daarbij scheid je hoofdzaken zorgvuldig van bijzaken
  • Je bereidt de conceptuitspraak voor en werkt uitspraken uit
  • Je neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen in de raadkamer
  • Je werkt samen met de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak

Aan wat voor zaken werk je?

Je houdt je onder meer bezig met geschillen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening, milieu, bouwrecht of het vreemdelingenrecht. Als jurist bij Bestuursrechtspraak werk je voor één van de drie juridische kamers. Na een paar jaar rouleer je naar een andere kamer, met een ander rechtsgebied. 

De onderwerpen die hier langskomen, zijn zeer divers. Het kan gaan om grote infrastructurele projecten of om milieuvergunningen voor veehouderijen en fabrieken. Het kan gaan om dwangsommen vanwege geluids- of stankoverlast, maar ook om verblijfsvergunningen voor asielzoekers. In de kamer waar de hoger beroepszaken worden behandeld, is de diversiteit nog groter: bouwvergunningen, exploitatievergunningen, zaken over de Wet openbaarheid van bestuur, waterschapszaken, onderwijszaken, kapvergunningen en ga zo maar door. Je kunt zowel de grote, complexe zaken als kleine, wat eenvoudigere zaken, op je bord krijgen. Zeer afwisselend dus.