Startende juristen vinden bij de directie Bestuursrechtspraak de kans om op hoog juridisch niveau kennis op te doen van het bestuursrecht. Daarnaast ontwikkel je je redactionele, analytische en methodische vaardigheden. Een uitdaging is dat je zelf aan uitspraken meeschrijft, zodat je direct al invloed hebt op het eindresultaat.

Wat doe je bij de directie Bestuursrechtspraak? 

De directie Bestuursrechtspraak ondersteunt de Afdeling bestuursrechtspraak in haar werk als hoogste algemene bestuursrechter van het land. Als jurist werk je oplossingsgericht. De belangrijkste taken:

  • Je beslecht een geschil door middel van nauwgezette juridische analyses en aan de hand van jurisprudentie. Daarbij scheid je hoofdzaken zorgvuldig van bijzaken.
  • Je bereidt de conceptuitspraak voor en werkt uitspraken uit.
  • Je neemt als adviseur deel aan de beraadslagingen in de raadkamer.
  • Je werkt samen met de leden van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Aan wat voor zaken werk je?

Je houdt je onder meer bezig met geschillen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening, milieu, bouwrecht of het vreemdelingenrecht. Als jurist bij de directie Bestuursrechtspraak werk je voor één van de drie juridische kamers.

De onderwerpen die hier langskomen, zijn zeer divers. Het kan gaan om grote infrastructurele projecten of om milieuvergunningen voor veehouderijen en fabrieken. Het kan gaan om dwangsommen vanwege geluids- of stankoverlast, maar ook om verblijfsvergunningen voor asielzoekers. In de kamer waar de hoger beroepszaken worden behandeld, is de diversiteit nog groter: bouwvergunningen, exploitatievergunningen, zaken over de Wet openbaarheid van bestuur, waterschapszaken, onderwijszaken, kapvergunningen en ga zo maar door. Je kunt zowel de grote, complexe zaken als kleine, wat eenvoudigere zaken, op je bord krijgen. Zeer afwisselend dus.