• Heeft u informatiemateriaal dat ik kan gebruiken voor een werkstuk?
 • Naast de informatie die u op deze website kunt vinden, heeft de Raad van State ook een aantal brochures waarin het werk van de Raad van State wordt beschreven. Zo is er een algemene brochure over de Raad van State, maar zijn er ook brochures over de afzonderlijke taken wetgevingsadvisering en bestuursrechtspraak. Alle brochures kunt u downloaden of kosteloos bestellen via de rubriek brochures op deze website. U kunt voor informatie ook telefonisch terecht bij de afdeling Publieksvoorlichting van de Raad van State (070 - 426 42 51 of 070 - 426 40 33).

 • Hoeveel mensen werken er bij de Raad van State?
 • Naast een vice-president en staatsraden werken er bij de Raad van State ongeveer 630 mensen, van wie er meer dan 325 jurist zijn. De grootste groep werkt bij de directie Bestuursrechtspraak. Voor een indeling van de organisatie kunt u het organogram op deze website raadplegen.

 • Is het mogelijk om met een groep studenten de Raad van State te bezoeken?
 • Ja, dat kan. Groepen studenten die een mbo-, hbo- of universitaire juridische opleiding volgen, kunnen contact opnemen met de afdeling Communicatie van de Raad van State (070 - 426 40 33) om eens een bezoek te brengen aan de Raad van State. Je krijgt dan een inleiding over het werk van de Raad van State en je woont een rechtszitting van de Afdeling bestuursrechtspraak bij.

 • Is Koningin Máxima lid van de Raad van State?
 • Koningin Máxima is geen lid van de Raad van State, maar heeft, officieel gezegd, zitting in de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit betekent dat zij bij een vergadering van de Afdeling advisering over wetgeving en bestuur mee mag doen aan de beraadslagingen, maar zij heeft geen stemrecht. Koning Willem-Alexander is in zijn hoedanigheid van staatshoofd Voorzitter van de Raad van State. Leden van het Koninklijk Huis die zitting hebben in de Afdeling advisering maken uiteraard geen deel uit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Kan ik de Raad van State om advies vragen als ik een geschil heb met de overheid?
 • De Raad van State geeft geen juridische adviezen. De Afdeling bestuursrechtspraak is een onafhankelijke bestuursrechter en geen juridisch adviseur. Voor juridische adviezen kunt u terecht bij een rechtsbijstandverlener: een advocaat, een juridisch adviesbureau of een rechtsbijstandinstantie. Wel kunt u op deze website algemene informatie vinden over de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Kan ik de rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak bijwonen?
 • Ja, alle rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak vinden plaats in het gebouw van de Raad van State aan Kneuterdijk 22 in Den Haag en zijn openbaar. De voorzitter van de meervoudige kamer kan bepalen dat de behandeling 'achter gesloten deuren' plaatsvindt. Dit gebeurt echter maar heel zelden, bijna nooit. Omdat zittingen openbaar zijn, betekent dit dat niet alleen de procespartijen, maar ook belangstellend publiek en vertegenwoordigers van de media bij een zitting aanwezig kunnen zijn.

 • Kan ik nog in hoger beroep tegen een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak?
 • Nee, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Tegen haar uitspraken is geen hoger beroep meer mogelijk.

 • Kan ik parkeren bij de Raad van State?
 • De Raad van State beschikt helaas niet over een parkeergarage waar bezoekers hun auto kunnen parkeren. U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage rond het Malieveld en in de parkeergarage onder het Plein in het centrum van Den Haag. Op de pagina routebeschrijving kunt u een plattegrondje raadplegen.

 • Klopt het dat de Raad van State overheden vaak de hand boven het hoofd houdt?
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State krijgt in de media wel eens de kritiek dat het in bestuursrechtelijke geschillen tussen overheid en burgers de kant van de overheid kiest. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft als bestuursrechter de taak om te beoordelen of een besluit van een overheidsorgaan rechtmatig is. De vraag of een besluit juridisch door de beugel kan, is relevant. Een rechter houdt zich niet bezig met de vraag of hij de kant van de overheid of juist die van de burger moet kiezen.

 • Klopt het dat staatsraden allemaal oud-politici zijn?
 • Nee, zeker niet. Hoewel je in kritische artikelen in de media soms leest dat de Raad van State alleen maar bestaat uit oud-politici, is dit feitelijk onjuist. Leden en staatsraden komen voort uit de kring van rechters, hoogleraren, politici, topambtenaren en bestuurders. Van de in totaal 64 staatsraden zijn op dit moment slechts 6 staatsraden die vroeger minister, staatssecretaris of kamerlid zijn geweest.

 • Organiseert de Raad van State nog steeds lunchpauzeconcerten in de Gotische Zaal?
 • De Raad van State organiseert al sinds 1990 gratis lunchpauzeconcerten voor het publiek op de tweede en de vierde woensdag van de maand. Deze lunchpauzeconcerten vinden plaats in de Gotische zaal dat deel uitmaakt van het in 2011 gerenoveerde gebouwencomplex van de Raad van State aan de Kneuterdijk. Na de officiële opening van het nieuwe gebouw in oktober 2011, is het seizoen van de lunchpauzeconcerten weer begonnen in de Gotische zaal. De concerten beginnen om 12.45 uur en duren ongeveer een half uur. In de Evenementenagenda op deze website vindt u hierover meer informatie.

 • Sinds wanneer bestaat de Raad van State?
 • De Raad van State is opgericht in 1531 door Karel V als een adviesraad voor de landvoogdes over de Nederlanden. Die Raad moest adviseren over de belangrijkste zaken en al wat de stand van zaken, de regering, de veiligheid en de verdediging van de lage landen betrof. De Raad van State heeft dus een geschiedenis die eeuwen terug gaat. U leest hierover meer in de rubriek geschiedenis op deze website.

 • Wanneer zijn adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State openbaar?
 • Wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering vaststelt, zijn niet direct openbaar en dus niet direct voor iedereen toegankelijk. Niet de Raad van State, maar de desbetreffende ministeries maken de adviezen van de Raad van State op een later tijdstip openbaar. Zodra een advies openbaar is gemaakt, is de volledige tekst van het advies te vinden in de adviezendatabank op deze website.

 • Wat is griffierecht?
 • Griffierecht is het bedrag dat u betaalt als u een beroepschrift in behandeling wilt laten nemen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er bestaan verschillende tarieven van griffierecht. Welk tarief in uw zaak geldt, kunt u vinden in de rubriek Werkwijze bestuursrechtspraak op deze website.

 • Zijn uitspraken en adviezen van de Raad van State bindend?
 • Adviezen die de Afdeling advisering aan de regering of het parlement uitbrengt, zijn niet bindend. Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak, de hoogste bestuursrechter van het land, zijn wel bindend.