Uitspraak 200904429/1/H1

Datum van uitspraak: woensdag 23 juni 2010
Tegen: het college van burgemeester en wethouders van Slochteren
Proceduresoort: Hoger beroep
Rechtsgebied: Vrijstelling bestemmingsplan
ECLI:

ECLI:NL:RVS:2010:BM8850

200904429/1/H1.
Datum uitspraak: 23 juni 2010

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid MEGA Projecten B.V., thans haar rechtsopvolgster onder bijzondere titel, waar het betreft de eigendom van de gronden, kadastraal bekend gemeente Middelbert, sectie B, nummers 742, 1263, 1264, 2474, 75, 81, 232, 233, 236, 422, 423, 721, 722, 723, 732, 1238, 1325, 1326, 1328, 1680, Megahome.nl Grond B.V., gevestigd te Almelo, en Rotij Projecten B.V., gevestigd te Rijssen,
appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Groningen van 11 mei 2009 in zaak nr. 08/528 in het geding tussen:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
MEGA Projecten B.V. en Rotij Projecten B.V.

en

het college van burgemeester en wethouders van Slochteren.

1. Procesverloop

Bij besluit van 22 april 2008, voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), heeft het college van burgemeester en wethouders van Slochteren (hierna: het college) aan GEM Meerstad beheer B.V. vrijstelling verleend voor het bouwrijp maken van Deelplan 1 van Meerstad, een gebied gelegen tussen Harkstede, Slochteren en Groningen.

Bij uitspraak van 11 mei 2009, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Groningen (hierna: de rechtbank) het door de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid MEGA Projecten B.V. (hierna: MEGA) en Rotij Projecten B.V. (hierna: Rotij) daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben MEGA en Rotij bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 juni 2009, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 17 juli 2009.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting, gezamenlijk met zaken nrs. 200904395/1/H1, 200904396/1/H1 en 200904397/1/H1, behandeld op 26 januari 2010, waar Megahome.nl Grond B.V. en Rotij, vertegenwoordigd door mr. drs. H. Witbreuk en mr. M.A.A. Soppe, advocaten te Enschede, en A.A.C.P. Neefjes, en het college, vertegenwoordigd door J.J. Jullens, ambtenaar in dienst van de gemeente, mr. A.J. Meeuwissen en A.S. Westra, zijn verschenen. Voorts is daar GEM Meerstad beheer B.V., vertegenwoordigd door mr. W.R. van de Velde, advocaat te Groningen, M. de Vries en A. de Vrieze, gehoord.

Bij brief van 4 februari 2010 hebben Megahome.nl Grond B.V. en Rotij een nader stuk ingediend.

Met toestemming van partijen is afgezien van een hernieuwde behandeling ter zitting.

2. Overwegingen

2.1. Bij uitspraak van heden, met zaak nr. 200806833/1/R1 (www.raadvanstate.nl), heeft de Afdeling de tegen het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan "Meerstad-Midden" ingestelde beroepen, voor zover thans van belang, ongegrond verklaard. Dit bestemmingsplan is daarmee, voor zover thans van belang, in rechte onaantastbaar geworden. Het bestemmingsplan "Meerstad-Midden" voorziet, voor zover thans van belang, in het juridisch-planologische kader voor het bouwrijp maken van Deelplan 1 van Meerstad, waarop (ook) de vrijstelling betrekking heeft en is de titel voor de ruimtelijke ingreep waartegen Megahome.nl Grond B.V. en Rotij zich keren. Gesteld noch gebleken is dat Megahome.nl Grond B.V. en Rotij onder deze omstandigheden nog belang hebben bij beoordeling van de aangevallen uitspraak.

2.2. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, voorzitter, en mr. M.W.L. Simons-Vinckx en mr. J. Hoekstra, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.W.J. Sloots, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Sloots
voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 23 juni 2010

499.