Zoekresultaten

33 resultaten gevonden voor ""2013/33/EU""
?

Zoeken in uitsprakenHulp bij zoeken in uitspraken

Zoeken als u het zaaknummer weet

Zoekt u een concrete uitspraak, waarvan u het zaaknummer weet, vul dan in het zoekveld alleen dit zaaknummer in. Bijvoorbeeld: 201210321/1.

Zoeken naar meerdere uitspraken

Kent u het zaaknummer niet of wilt u zoeken naar meerdere uitspraken met hetzelfde onderwerp, dan krijgt u het beste resultaat als u zoektermen gebruikt. U kunt op meerdere woorden tegelijk zoeken door in het zoekveld deze woorden in te vullen. Slechts een spatie tussen deze woorden is voldoende. Bijvoorbeeld: u bent op zoek naar alle uitspraken waarin de woorden bouwvergunning en carport voorkomen. U vult dan in het zoekveld in: bouwvergunning carport. De volgorde van de zoektermen is niet belangrijk.

Zoekopdracht verfijnen

U kunt uw zoekopdracht vervolgens verfijnen door meer zoektermen in het zoekveld te vermelden. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van de onderverdeling in de rechterkolom: naar datum (jaar en maand) van uitspraak, rechtsgebieden en proceduresoort. Achter die rubrieken in de rechterkolom staan de aantallen uitspraken tussen haakjes. U kunt op die rubriek klikken om die uitspraken te bekijken. Op deze manier kunt u uw zoekopdracht ook weer verder verfijnen. U kunt de gekozen verfijning weer opheffen door op de link ‘geen voorkeur’ te klikken.

Zoeken met zoektermen naar een specifieke uitspraak

U bent op zoek naar de uitspraak die gaat over de onteigening van aandelen van de SNS Bank, maar u weet het zaaknummer niet. U vult in het zoekveld de volgende zoektermen achter elkaar in met slechts een spatie ertussen: SNS onteigening aandelen. De volgorde van de zoektermen is niet belangrijk.

Zoeken op bepaalde volgorde van zoektermen

Het is mogelijk een bepaalde volgorde van zoektermen te gebruiken (zoeken op zinsnede). Deze combinatie moet dan tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst. Bijvoorbeeld: u bent op zoek naar alle uitspraken waarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken is. Als u zoekt op de woorden minister, sociale en zaken, krijgt u veel ongewenste resultaten. U krijgt het gewenste resultaat als u in het zoekveld het volgende invoert tussen aanhalingstekens: "minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid". Vervolgens kunt u ook hier weer uw zoekopdracht verfijnen met de onderverdeling van de rubrieken in de rechterkolom. U kunt het zoeken naar volgorde van zoektermen (tussen dubbele aanhalingstekens) ook combineren met één losse zoekterm. Bijvoorbeeld: "minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" arbeidsomstandigheden.

U kunt ook een zoekterm uitsluiten. U wilt bijvoorbeeld alle uitspraken zien waar "minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" in voorkomt, maar de zoekresultaten juist uitsluiten van het woord arbeidsomstandigheden. U vult dan in: "minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid" NOT arbeidsomstandigheden. Let u er dan wel op dat het tussenvoegsel NOT met hoofdletters is geschreven.

Zoeken op datum of zoeken in een tijdsperiode

Bent u op zoek naar uitspraken met een specifieke datum, dan kunt u in het zoekveld de zoekterm uitspraak invullen en in het veld 'Datum vanaf' en in het veld 'Datum tot en met' dezelfde datum invullen via het kalendertje dat uitklapt als u op het icoontje klikt. Als u bijvoorbeeld 18 september 2013 in beide gevallen aanklikt, vindt u alle uitspraken die op 18 september 2013 zijn gedaan. U kunt uiteraard met deze datumvelden ook zoeken naar uitspraken die binnen een bepaalde periode zijn gedaan. Bijvoorbeeld: 'Datum vanaf': 1 maart 2014 en 'Datum tot en met': 1 juni 2014.

Zoeken in alle uitspraken of juist niet?

Standaard zoekt u in alle uitspraken. De balk met de categorie 'Alles' is dan gekleurd. Als u alleen in de categorie 'Vreemdelingenuitspraken' wilt zoeken, dan kunt u eenmaal op het desbetreffende balkje klikken. Wilt u juist zoeken in alle uitspraken, behalve in de vreemdelingenuitspraken, dan kunt u op het onderste balkje klikken. Op deze manier verfijnt u uw zoekopdracht.

Heeft u nog vragen over de zoekfunctie? Neem dan contact op met de webmaster.

1

ECLI:NL:RVS:2017:2980 | 201703192/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • vrijdag 3 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2017 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.

2

ECLI:NL:RVS:2017:2986 | 201605946/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • vrijdag 3 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juni 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen.

3

ECLI:NL:RVS:2017:74 | 201608443/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen niet in behandeling genomen. Dit besluit is aangehecht.

4

ECLI:NL:RVS:2017:75 | 201608025/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 september 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen niet in behandeling genomen. Dit besluit is aangehecht.

5

ECLI:NL:RVS:2016:3283 | 201606772/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 7 december 2016
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 augustus 2016 is aan de vreemdeling een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd. Dit besluit is aangehecht.

6

ECLI:NL:RVS:2016:2283 | 201602161/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • vrijdag 12 augustus 2016
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Bewaring
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 februari 2016 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

7

ECLI:NL:RVS:2016:2040 | 201603036/3/V2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 juli 2016
 • proceduresoort:
 • Conclusie
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

CONCLUSIE: Op woensdag 20 juli 2016 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over het asielrechtelijke begrip 'veilig land'. Dit begrip speelt in een groot aantal asielzaken. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd te onderzoeken of de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie bij de afwijzing van een asielaanvraag kan verwijzen naar een nationale lijst waarop zogenoemde veilige landen staan of dat hij nader moet motiveren waarom een land als veilig kan worden beschouwd en de vreemdeling daarom niet in aanmerking komt voor een asielvergunning. Dit alles tegen de achtergrond van het Vluchtelingenverdrag, het EVRM en het Unierecht. Verder vraagt de voorzitter of een land ook als veilig kan worden beschouwd als dat land niet overal, voor iedereen, veilig is en wat de criteria daarvoor zijn. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak over de weigering door de staatssecretaris om asielvergunningen te verlenen aan twee Albanese vreemdelingen. Volgens de staatssecretaris is Albanië een veilig land waarnaar de vreemdelingen kunnen terugkeren. Zij hebben niet aannemelijk gemaakt dat dat in hun geval wegens hun seksuele gerichtheid anders is, aldus de staatssecretaris. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 9 juni jl. op zitting behandeld.

8

ECLI:NL:RVS:2016:2118 | 201601856/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • dinsdag 19 juli 2016
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Bewaring
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 februari 2016 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

9

ECLI:NL:RVS:2016:1912 | 201601468/1/V3

 • datum van uitspraak:
 • vrijdag 1 juli 2016
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Bewaring
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 februari 2016 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. Dit besluit is aangehecht.

10

ECLI:NL:RVS:2016:1625 | 201508632/1/V2

 • datum van uitspraak:
 • maandag 13 juni 2016
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 oktober 2015 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen ingewilligd. Dit besluit is aangehecht.

1 2 3 4