Maandag 21 mei 2018

Op Tweede Pinksterdag zijn er geen zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak.