Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken een selectie van uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd.
Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

Een overzicht van alle uitspraken die worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

9 uitspraken gevonden

ECLI:NL:RVS:2018:967 | 201606601/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Reconstructie N417' van de gemeente Hilversum
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Reconstructie N417' dat de gemeenteraad van Hilversum heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een reconstructie mogelijk van de N417. De provincie Noord-Holland wil groot onderhoud plegen aan deze weg, de huidige fietsvoorzieningen verbeteren en faunavoorzieningen aanbrengen. Het is daarbij de bedoeling een vrijliggend fietspad aan te leggen. De Maatschappij tot beheer van de Buitenplaats 'Uytwijck' in Hilversum is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De N417 doorkruist de percelen van het landgoed. Voor de aanleg van het fietspad moet de gemeente deze percelen in bezit krijgen. De huidige eigenaar wil haar percelen echter niet kwijt. Ook is ze bang dat het bestemmingsplan verkeersonveilig is voor fietsers. In mei 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Die uitspraak met zaaknummer 201606601/1 staat op de website. De Afdeling bestuursrechtspraak droeg de gemeenteraad op uit te leggen of hij alternatieven voor het fietspad had overwogen. In september 2017 nam de gemeenteraad een herstelbesluit. In de uitspraak van 21 maart 2018 komt aan de orde of daarmee is voldaan aan de opdracht uit de tussenuitspraak.

ECLI:NL:RVS:2018:955 | 201608879/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zeeland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Camping International' van de gemeente Sluis
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Camping International' dat de gemeenteraad van Sluis heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op Camping International. Die camping ligt tussen de Mettenijedijk en de St. Bavodijk in Nieuwvliet. Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de camping mogelijk met anderhalve hectare. Het aantal standplaatsen op de camping blijft gelijk. De camping wil grotere plaatsen maken en een parkeerterrein bij de ingang aanleggen. Omwonenden zijn het niet eens met die uitbreiding en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich over een bestemmingsplan voor deze camping buigt. In 2016 oordeelde zij dat het bestemmingsplan niet zorgvuldig tot stand was gekomen en bovendien in strijd was met de rechtszekerheid. Die uitspraak met zaaknummer 201409493/2 staat op de website. Zo moest de gemeenteraad van de Afdeling bestuursrechtspraak vastleggen dat er maximaal 267 kampeermiddelen, stacaravans en recreatiewoningen op de camping zouden worden toegestaan. De gemeenteraad kreeg de opdracht om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de camping. Tegen dat nieuwe bestemmingsplan zijn de omwonenden weer in beroep gekomen. Volgens hen zijn er procedurele fouten gemaakt. Verder vinden ze dat de gemeenteraad de gebreken uit het eerdere bestemmingsplan nog steeds niet voldoende heeft hersteld. Zo zou het aantal kampeerplaatsen weer niet goed zijn vastgelegd. Ze zijn bang dat de uitbreiding van de camping hun woongenot aantast en zorgt voor geluidsoverlast. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 23 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:973 | 201700490/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Hoogte schadevergoeding vanwege waardedaling woning in Lochem
Uitspraak over de schadevergoeding die het college van burgemeester en wethouders van Lochem heeft toegekend aan een echtpaar dat eigenaar is van een woning in de buurt van recreatiepark 'De Witte Berken'. Volgens het echtpaar is zijn woning aan de Zutphenseweg in waarde gedaald door de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan 'Wakel en Witte Berken' aan het recreatiepark heeft toegekend. Zo kunnen op basis van dit bestemmingsplan op vijf meter van de woning van het echtpaar recreatiewoningen worden gebouwd. Het gemeentebestuur heeft het echtpaar een schadevergoeding toegekend van € 15.500. Hierbij heeft het gemeentebestuur rekening gehouden met een aftrek van 2% vanwege 'normaal maatschappelijk risico'. Holland Ferienhauser B.V. exploiteert het recreatiepark en is op grond van een overeenkomst met de gemeente verantwoordelijk voor het betalen van de schadevergoeding. Het bedrijf is het niet eens met de toegekende schadevergoeding en is daarom in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens Holland Ferienhauser was de waardedaling van de woning van het echtpaar te voorzien. Daarom had rekening moeten worden gehouden met een grotere aftrek dan de gehanteerde 2%. De rechtbank Gelderland verklaarde in december 2016 een eerder beroep van het bedrijf ongegrond. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 8 februari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:956 | 201700874/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet Bibob
 • inhoudsindicatie:

Coffeeshop in Rotterdam
Uitspraak over de intrekking van de exploitatievergunning van een coffeeshop aan de Joost van Geelstraat in Rotterdam. De burgemeester van Rotterdam besloot daartoe omdat volgens hem ernstig gevaar bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om de winst van strafbare feiten in te zetten. Hij besloot daarnaast om geen nieuwe vergunning voor de coffeeshop te verlenen. De uitspraak gaat ook over dat besluit. De eigenaar van de coffeeshop kwam tegen die besluiten eerder in beroep bij de rechtbank Rotterdam. Die verklaarde de beroepen van de eigenaar in december 2016 gegrond. Volgens de rechtbank had de burgemeester onvoldoende onderbouwd dat het gevaar bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt ingezet. De burgemeester laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 9 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:975 | 201701868/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Vaste tijden voor contact met de gemeente Groningen
Uitspraak over de brief die het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft gestuurd aan een inwoonster van Groningen. De vrouw zou volgens de brief alleen op vrijdag tussen 12 uur en 12.30 uur contact mogen hebben met haar contactpersoon bij de gemeente. Volgens de vrouw komt dat neer op een contactverbod, omdat het haar op die tijdstippen niet lukt om contact te leggen met de contactpersoon. Zij heeft een bezwaarschrift ingediend, dat het gemeentebestuur niet-ontvankelijk verklaarde. Volgens het gemeentebestuur gaat het in dit geval niet om een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en kan daarom geen bezwaar worden gemaakt tegen de brief. De vrouw kwam tegen dat besluit in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland, die haar beroep in januari 2017 ongegrond verklaarde. De vrouw laat het er niet bij zitten en is in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 19 februari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:963 | 201702047/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Aldi-supermarkt in Wieringerwerf
Uitspraak over de weigering van het college van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon om een vergunning te verlenen voor de bouw van een Aldi-supermarkt aan de Schipperskade in Wieringerwerf. Aldi wil daar een nieuwe winkel openen en parkeerruimte verwezenlijken. Volgens het gemeentebestuur past het bouwplan van Aldi niet binnen het bestemmingsplan en kon daarom geen vergunning worden verleend. Aldi heeft inmiddels via een tweede aanvraag een vergunning gekregen voor een supermarkt. Zij vindt echter dat zij ook al met de eerste vergunningaanvraag een vergunning had moeten krijgen en wil dat door de rechter bevestigd zien. Zij heeft nu naar eigen zeggen schade geleden door de vertraging die de nieuwe supermarkt heeft opgelopen. Aldi kwam eerder bij de rechtbank Noord-Holland in beroep tegen de weigering van de eerste vergunning, maar de rechtbank verklaarde het beroep in januari 2017 ongegrond. Aldi is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 24 januari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:933 | 201702652/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Sluiting van kiosk in Utrecht
Uitspraak over de sluiting voor twaalf maanden van een kiosk aan de Tiberdreef in Utrecht. De burgemeester van Utrecht heeft de kiosk in 2016 gesloten, omdat er achterin het pand illegaal zou worden gegokt. De kiosk vormt volgens het gemeentebestuur daarom een direct gevaar voor de openbare orde. De eigenaar van de kiosk is het niet eens met de sluiting en kwam daartegen eerder in beroep bij de rechtbank Midden-Nederland. Die verklaarde zijn beroep in maart 2017 echter ongegrond. De man laat het er niet bij zitten en is tegen de rechtbankuitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 16 februari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:980 | 201703538/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bestemmingsplan 'Rotterdam The Hague Airport' van de gemeente Rotterdam
Uitspraak over het bestemmingsplan 'Rotterdam The Hague Airport' dat de gemeenteraad van Rotterdam heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ziet op het luchthaventerrein. De luchthaven is het niet eens met het bestemmingsplan en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de luchthaven moet het terminalgebouw worden uitgebreid. Maar het bestemmingsplan maakt die uitbreiding niet mogelijk. De gemeenteraad wil niet vooruitlopen op een nieuw luchthavenbesluit voor de luchthaven, dat meer vliegbewegingen  mogelijk zou kunnen maken. Maar volgens de luchthaven is de uitbreiding hoe dan ook noodzakelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 2 februari jl. op zitting behandeld.

ECLI:NL:RVS:2018:915 | 201708886/1/V2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Asiel
 • inhoudsindicatie:

Geschil over veiligheidssituatie Afghanistan
Uitspraak over de weigering door de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en Justitie om aan een vreemdeling afkomstig uit Afghanistan een asielvergunning te verlenen. Volgens de staatssecretaris is Afghanistan veilig genoeg om naar terug te keren. De vreemdeling betwist dat. Volgens hem is de situatie in Afghanistan, en vooral in de provincie Ghazni, zo onveilig dat sprake is van een uitzonderlijke situatie. De staatssecretaris had hem om die reden dan ook een asielvergunning moeten verlenen. De vreemdeling kwam tegen de weigering eerder in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die verklaarde zijn beroep in oktober 2017 echter ongegrond. Tegen die uitspraak is de man in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Zie ook de uitspraak met zaaknummer 201706868/1 die de Afdeling bestuursrechtspraak eveneens op 21 maart 2018 openbaar maakt. Die uitspraak gaat ook over de veiligheidssituatie in Afghanistan. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft beide zaken op 12 januari jl. op zitting behandeld.