51 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:83 | 201704151/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 december 2014 heeft de raad het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan "Buitengebied Gilze en Rijen" ten behoeve van het omzetten van de bestemming "Horecadoeleinden" in de bestemming "Maatschappelijk" of "Wonen" voor een gedeelte van de locatie Klein Zwitserland 8 te Gilze, afgewezen.

2

ECLI:NL:RVS:2019:116 | 201704564/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 maart 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Landhuis Spreeuwenburg, Taalstraat" vastgesteld.

3

ECLI:NL:RVS:2019:115 | 201704887/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 maart 2016 heeft het college [appellant] gelast om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, namelijk de verhuur van kamers in de bovenwoning van het pand op het perceel [locatie] te Maastricht (hierna: het pand), uiterlijk op 1 juli 2016 te beëindigen en beëindigd te houden onder het opleggen van een dwangsom van € 2.500,00 per constatering, met een maximum van € 2.500,00.

4

ECLI:NL:RVS:2019:111 | 201706158/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 april 2016 heeft het college omgevingsvergunning geweigerd voor het bewonen van een bedrijfswoning op het perceel [locatie] te Haaren door derden.

5

ECLI:NL:RVS:2019:100 | 201708297/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 juni 2016 heeft de minister beslist op een verzoek van RTL Nieuws om openbaarmaking van informatie over de ramp met vlucht MH17 op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

6

ECLI:NL:RVS:2019:82 | 201708536/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 september 2016 heeft het college geweigerd om aan [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het dichtbouwen van een carport op het perceel [locatie] te Rotterdam (hierna: het perceel).

7

ECLI:NL:RVS:2019:103 | 201710364/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 oktober 2015 heeft het college aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 36.000,00 opgelegd.

8

ECLI:NL:RVS:2019:113 | 201710435/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 februari 2017 heeft de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet de opstallen op het perceel gelegen aan de [locatie] te Roermond voor twaalf maanden gesloten met ingang van 6 maart 2017.

9

ECLI:NL:RVS:2019:84 | 201710451/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 februari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] handelend onder de naam [bedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bouwwerk en het gebruik van de gronden en bouwwerken in strijd met de beheersverordening op het perceel aan het [locatie 1] te Giethoorn (hierna: het perceel).

10

ECLI:NL:RVS:2019:79 | 201800050/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 december 2016 heeft het college heeft besloten over te gaan tot invordering van de door [appellante] verbeurde dwangsom van € 2.000,00.

11

ECLI:NL:RVS:2019:114 | 201800063/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 juni 2016 heeft de minister besloten op een verzoek van de vereniging op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

12

ECLI:NL:RVS:2019:87 | 201800143/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 april 2016 heeft het college aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 10.250,00 opgelegd wegens het zonder vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte aan de [appellant] te [woonplaats] in onzelfstandige woonruimte.

13

ECLI:NL:RVS:2019:88 | 201800144/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 mei 2016 heeft het college aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 10.250,00 opgelegd wegens het zonder vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte aan de [locatie] te [woonplaats] in onzelfstandige woonruimte.

14

ECLI:NL:RVS:2019:104 | 201800145/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 mei 2016 heeft het college aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 10.250,00 opgelegd wegens het zonder vergunning omzetten van zelfstandige woonruimte aan de [locatie] te [woonplaats] in onzelfstandige woonruimte.

15

ECLI:NL:RVS:2019:101 | 201800881/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Gezondheidszorg
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 maart 2017 heeft de minister de aanvraag van [wederpartij] om een vergunning voor het bereiden en ter hand stellen van geneesmiddelen in een nader aangeduid gebied afgewezen.

16

ECLI:NL:RVS:2019:118 | 201800979/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 december 2015 heeft de burgemeester [wederpartij] een vergunning verleend voor de exploitatie van een seksinrichting aan de [locatie] te Roermond.

17

ECLI:NL:RVS:2019:80 | 201801278/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 november 2016 heeft het college aan Amsterdam Boats een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van vier steigers voor zeven ligplaatsen voor passagiersvaartuigen aan de Borneosteiger 1 te Amsterdam.

18

ECLI:NL:RVS:2019:90 | 201801428/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 februari 2017 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee geschakelde woningen op het perceel [locatie 1] te Barneveld (hierna: het perceel).

19

ECLI:NL:RVS:2019:89 | 201801679/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 november 2017 heeft het college zijn beslissing om op 13 november 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: de Afvalstoffenverordening) en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag (hierna: het Uitvoeringsbesluit) op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van € 126,00, voor rekening van [appellant] komt.

20

ECLI:NL:RVS:2019:86 | 201801734/2/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 januari 2019
 • proceduresoort:
 • Conclusie
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Op woensdag 16 januari 2019 neemt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven een conclusie over de gedoogbeslissing. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad advocaat-generaal in september 2018 gevraagd in zijn conclusie in te gaan op de vraag of tegen een gedoogbeslissing beroep openstaat bij de bestuursrechter. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak waarbij het gemeentebestuur van Bladel een gedoogbeslissing verleende aan de eigenaar van een perceel waarop sinds 1933 een bouwwerk staat. Aan de beslissing is de voorwaarde verbonden dat de gedoogtoestemming vervalt zodra de eigenaar het perceel verkoopt of als hij overlijdt. Volgens de eigenaar beperkt de gedoogbeslissing hem in zijn eigendomsrecht en moet hij de zaak daarom aan de bestuursrechter kunnen voorleggen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 9 november jl. op zitting behandeld.

1 2 3