Uitspraken in hoofdzaken

Selectie van actuele uitspraken

Uitspraken in hoofdzaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de afgelopen week.

Een selectie van publiciteitsgevoelige uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de afgelopen week.

Voorlopige voorzieningen

Vreemdelingenuitspraken

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak in verzoeken om voorlopige voorziening en in bijzondere procedures van de afgelopen twee weken.

Uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak in vreemdelingenzaken van de afgelopen twee weken.