Openbaarmaking en publicatie van uitspraken in vreemdelingenzaken

Elke werkdag maakt de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraken in vreemdelingenzaken openbaar. Vanaf 10.00 uur vindt u op deze pagina een overzicht met nummers van vreemdelingenzaken waarin de Afdeling bestuursrechtspraak om 14.00 uur uitspraak doet.

De volledige tekst van uitspraken in vreemdelingenzaken is dan nog niet direct te lezen via internet. Bovendien worden uitspraken die slechts een standaardformulering bevatten niet gepubliceerd op deze website. Het gaat dan om uitspraken die op grond van artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet zijn afgedaan.

De zogenoemde 'uitgeschreven' uitspraken zullen de werkdag na openbaarmaking met volledige tekst op deze website worden gepubliceerd. Deze uitspraken zijn geanonimiseerd.

Reeds gepubliceerde uitspraken kunt u vinden via de pagina Zoeken in uitspraken.

Vreemdelingenkamer V1

201801609/1
201801901/1
201804005/1
201804097/1
201804100/1
201804101/1
201804254/1
201804470/1
201804902/1
201807828/1
201809386/1
201901170/2

Vreemdelingenkamer V2

201609659/1
201609659/4
201801566/1
201802240/1
201803572/1
201804298/1
201806548/1
201900669/1
201900669/2
201900821/1
201900821/2

Vreemdelingenkamer V3

201707088/1
201709107/1
201803382/1
201803797/1
201805263/1
201807308/1
201900404/1
201900586/1
201900952/1
201901167/1
201901167/2
201901183/1
201901183/2
201901188/1
201901188/2
201901207/1
201901207/2
201901299/1
201901299/2
201901317/1
201901317/2
201901355/1
201901355/2