De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakt haar uitspraken openbaar op een speciale rechtszitting en publiceert haar uitspraken op deze website. Hieronder leest u hoe dat precies in zijn werk gaat en welke uitspraken gepubliceerd worden op de website. Ook vindt u hier de contactgegevens voor meer informatie.

Uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures)

De Raad van State maakt uitspraken in hoofdzaken (ook wel ‘bodemprocedures’ genoemd) op de volgende manieren openbaar.

Overzicht actuele zaaknummers: elke maandag vanaf 14.00 uur online

Elke maandag vanaf 14.00 uur leest u op deze website welke uitspraken de woensdag daarop openbaar worden gemaakt. In de rubriek Hoofdzaken vindt u een lijst met zaaknummers en een korte beschrijving van elke zaak. U vindt uw zaaknummer op de brieven die u tijdens de procedure van de Raad van State heeft gekregen.

Openbaarmakingszitting: woensdagochtend 10.15 uur

Elke woensdagochtend om 10.15 uur is er een openbaarmakingszitting. De beslissingen in de bodemprocedures worden hier uitgesproken. Procespartijen, pers en publiek kunnen de zitting bijwonen.
Tijdens deze zitting worden alleen de daadwerkelijke beslissingen (het dictum) in de zaken uitgesproken. Na afloop van de zitting kunnen procespartijen een afschrift van de hele uitspraak krijgen. Procespartijen zijn niet verplicht om aanwezig te zijn. Zij ontvangen in principe de volgende dag een afschrift van de uitspraak op hun correspondentieadres.
De openbaarmakingszitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag.

Tekst van de uitspraken: woensdagochtend vanaf 10.15 uur online

Op woensdag vindt u vanaf 10.15 uur de tekst van de openbaar gemaakte uitspraken in de rubriek Hoofdzaken. De zaken zijn gesorteerd op zaaknummers. Het is dus handig om uw zaaknummer bij de hand te hebben als u de uitspraak wilt lezen.
De uitspraken zijn geanonimiseerd. Namen, locaties en woonplaats zijn onherkenbaar gemaakt. Dit om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Geen uitspraken per fax, geen telefonische mededelingen

Als u niet aanwezig bent op de openbaarmakingszitting, kunt u de uitspraak woensdag vanaf 10.15 uur op deze website lezen. In principe ontvangt u de tekst van de uitspraak de volgende dag op uw correspondentieadres. Het is niet mogelijk om uw uitspraak per fax te ontvangen. De beslissing wordt in geen geval telefonisch meegedeeld.

E-mail service: weet wanneer er uitspraak wordt gedaan

Wilt u op de hoogte worden gehouden wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak doet in een bepaalde zaak? Maak dan gebruik van de e-mailservice op deze website.
Deze service werkt voor uitspraken in hoofdzaken van de Ruimtelijke-ordeningskamer en de Algemene kamer. Deze uitspraken worden altijd op een woensdag openbaar gemaakt.

U krijgt de maandag ervoor een e-mail toegestuurd met de aankondiging van de datum van de uitspraak. Het systeem reageert alleen op nummers van zaken die ingedeeld zijn voor een rechtszitting. De e-mailservice werkt niet voor zaken die ‘buiten zitting’ worden afgedaan, voor voorlopige voorzieningen en voor verzetzaken en niet voor uitspraken in vreemdelingenzaken.

Welke uitspraken worden per aangetekende post verstuurd?

Omdat de Raad van State elke week een vast systeem hanteert van aankondiging van uitspraken en de e-mail service op de website aanbiedt, worden niet alle uitspraken per aangetekende post verstuurd.

Per aangetekende post worden verstuurd:

  • Uitspraken in vreemdelingenzaken aan de vreemdeling of de gemachtigde van de vreemdeling;
  • Uitspraken die ‘buiten zitting’ worden afgedaan aan degenen die hiertegen in verzet kunnen gaan;
  • Uitspraken waarbij het verzet gegrond is verklaard.

Uitspraken in voorlopige voorzieningen (schorsingszaken)

Elke werkdag doet de Raad van State uitspraken in voorlopige voorzieningen. Dat noemen we ook wel schorsingszaken. Elke werkdag om 10.00 uur kondigt de Raad van State in de rubriek Voorlopige voorzieningen aan welke uitspraken die dag openbaar worden gemaakt. Om 14.00 uur worden deze uitspraken met volledige tekst op de website gepubliceerd.

De uitspraken op de website zijn geanonimiseerd. Namen, locaties en woonplaats zijn onherkenbaar gemaakt. Dit om de privacy van de betrokkenen te beschermen. Partijen ontvangen in principe de volgende dag een afschrift van de uitspraak op hun correspondentieadres.

Wekelijks worden de uitspraken van de week ervoor verplaatst naar de databank met uitspraken op deze site.

Welke uitspraken worden gepubliceerd op deze website?

De Raad van State publiceert alle uitspraken op de site. Het gaat dan om de uitspraken in hoofdzaken en in voorlopige voorzieningen van:

  • de Ruimtelijke-ordeningskamer
  • de Vreemdelingenkamer (de zogenoemde V6-zaken en de ‘uitgeschreven’ uitspraken)
  • de Algemene kamer

Welke uitspraken worden niet gepubliceerd op deze website?

  • Zaken die zonder een rechtszitting worden afgedaan ('Buiten-zittingszaken')
  • Verzetzaken
  • Vreemdelingenuitspraken die slechts een standaardformulering bevatten

Meer informatie? Neem contact op met publieksvoorlichting

Wilt u meer weten over de openbaarmaking en publicatie van uitspraken? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie, publieksvoorlichting, telefoonnummer (070) 426 42 51 of (070) 426 40 33.