Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

49 uitspraken gevonden
1

201700604/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij brief, verzonden op 24 juni 2015, en bij brief, verzonden op 1 oktober 2015, tezamen het primaire besluit, heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden jegens Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (hierna: ETZ) in Waalwijk, onder meer vanwege geluidhinder, gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen.

2

201705462/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Basisregistratie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 maart 2016 heeft het college ambtshalve per 24 april 2015 het gegeven van het vertrek van [appellant] uit Nederland in de basisregistratie personen (hierna: brp) opgenomen.

3

201705529/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 november 2015 heeft het college geweigerd [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een brug met landhoofden op het perceel nabij [locatie] te Bodegraven (hierna: het perceel).

4

201705559/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 april 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.

5

201706603/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 13 juni 2016 en 14 juni 2016 heeft het algemeen bestuur  [appellant A] en [appellant B] omgevingsvergunningen verleend voor het veranderen en vergroten van de woningen op de percelen [locatie A] en [locatie B] te Amsterdam (hierna: de percelen), door middel van een aanbouw aan de achterzijde van de woningen, deels voorzien van een dakterras.

6

201706631/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 oktober 2016 heeft het college geweigerd [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan, door het maken van een weg of pad op het [perceel].

7

201707032/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juli 2014 heeft het college aan [wederpartij] een last onder bestuursdwang opgelegd, inhoudende dat hij binnen zes maanden de overtreding van het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a en c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) dient te beëindigen en beëindigd dient te houden, door de op het perceel aan de [locatie] te Oude Meer, gemeente Haarlemmermeer, aanwezige zes portocabins en overkapping te (laten) verwijderen en verwijderd te houden.

8

201708047/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft de minister een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.

9

201708051/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft de minister een verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.

10

201709406/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 mei 2015 heeft het college aan Amsterdam Open Air B.V. (Air Events B.V.) een omgevingsvergunning verleend voor het evenement "Amsterdam Open Air" op 6 en 7 juni 2015, en bijbehorende camping van 5 tot en met 8 juni 2015, in het Gaasperpark (recreatiegebied Gaasperplas) te Amsterdam Zuidoost.

11

201709682/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 augustus 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de aan [appellante] toegekende kinderopvangtoeslag over 2014 definitief berekend en vastgesteld op € 8.326,00 en een bedrag van € 6.482,00 van haar teruggevorderd.

12

201709889/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 september 2016 heeft het college naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) van [appellant A] en AGRAFORCE documenten openbaar gemaakt.

13

201710032/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 juli 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over het jaar 2012 definitief berekend en een bedrag van € 7.795,00 van haar teruggevorderd.

14

201710086/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college [appellant A] en [appellant B] onder oplegging van een dwangsom gelast het laten bewonen van de eerste verdieping van het bedrijfsgebouw op het perceel [locatie] te Wijchen (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden en de verbouwing van de eerste verdieping van het bedrijfsgebouw ongedaan te maken.

15

201710138/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 oktober 2016, gecorrigeerd op 12 oktober 2016 (hierna tezamen aangeduid als het besluit van 12 oktober 2016), heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op het perceel [locatie A] te Waalwijk (hierna: het perceel).

16

201800248/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 september 2016 heeft de minister aan [appellant] een bestuurlijke boete van € 20.500,00 opgelegd.

17

201800453/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juli 2016 heeft het college aan Proba B.V. een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor horeca in de ontvangstruimte op het perceel Rijneveld 153 te Boskoop door verruiming van de openingstijden tot uiterlijk 01.00 uur ‘s nachts.

18

201800465/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 november 2016 heeft het college aan Delta Groenprojekten B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoorpand tot 12 appartementen op het perceel Stationsplein 13 te Roosendaal (hierna: het perceel).

19

201800587/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 november 2016 heeft de burgemeester onder aanzegging van bestuursdwang [appellant] gelast het perceel aan de [locatie] te Hulten te sluiten voor onbepaalde tijd.

20

201800613/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 januari 2016 heeft het college aan [appellant A] en [appellant B] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van de panden op de percelen [locaties] te Utrecht (hierna: de percelen) door het bouwen van een aanbouw en dakopbouw ten behoeve van 12 appartementen.

1 2 3