Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

56 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:505 | 201508668/2/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij verwijzingsuitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:858, heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de gestelde vragen over de uitleg van de Terugkeerrichtlijn (PB 2008 L 348) en de Procedurerichtlijn (PB 2005 L 326). De Afdeling heeft de behandeling van het hoger beroep van [appellant] geschorst tot het Hof uitspraak zal hebben gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden.

2

ECLI:NL:RVS:2019:457 | 201609659/1/V2 en 201609659/4/V2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Asiel
 • inhoudsindicatie:

De vreemdelingen, met de Russische nationaliteit, hebben aan hun asielaanvragen ten grondslag gelegd dat zij in Rusland wegens hun homoseksuele gerichtheid een gegronde vrees hebben voor vervolging. De staatssecretaris heeft hun asielaanvragen afgewezen en de rechtbank heeft hun beroepen ongegrond verklaard.

3

ECLI:NL:RVS:2019:472 | 201704620/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 juli 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.

4

ECLI:NL:RVS:2019:494 | 201705540/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek om herziening van de kinderopvangtoeslag over 2014 van [wederpartij] afgewezen.

5

ECLI:NL:RVS:2019:495 | 201708228/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 29 juli 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de verzoeken van [appellant sub 2], [partij sub 2] en [partij sub 3] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2019:511 | 201709995/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2016 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast diverse overtredingen op het perceel [locatie] te Pijnacker-Nootdorp (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden.

7

ECLI:NL:RVS:2019:526 | 201710002/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 juni 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag van [appellant] voor 2015 herzien en op nihil vastgesteld.

8

ECLI:NL:RVS:2019:484 | 201710119/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 februari 2017 heeft de minister een aanvraag van [appellant] om een subsidie voor energiebesparende maatregelen afgewezen.

9

ECLI:NL:RVS:2019:501 | 201710326/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Rechtsbijstand
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 december 2016 heeft de raad een aanvraag van [belanghebbende] om toekenning van extra uren rechtsbijstand ten behoeve van [appellant sub 2] afgewezen.

10

ECLI:NL:RVS:2019:485 | 201800214/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 april 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 18 april 2017.

11

ECLI:NL:RVS:2019:476 | 201800518/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft de RvA de accreditatie van Lab-10 geschorst met ingang van 4 oktober 2016 tot uiterlijk 4 april 2017.

12

ECLI:NL:RVS:2019:477 | 201800595/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 augustus 2016 heeft het college een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor het als terras in gebruik nemen van de tuin gelegen aan de achterzijde van het pand aan de [locatie] te Willemstad afgewezen.

13

ECLI:NL:RVS:2019:534 | 201801171/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 februari 2016 heeft het college aan Bitterkoud koffie & ijs een vergunning verleend voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de Oostduinlaan 119 in Den Haag.

14

ECLI:NL:RVS:2019:550 | 201801771/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 januari 2017 heeft de burgemeester een aanvraag van [appellante] om een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting en een aanvraag van [appellante] om een Drank- en Horecawetvergunning afgewezen.

15

ECLI:NL:RVS:2019:521 | 201801774/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 augustus 2016 heeft het college geweigerd om handhavend op te treden tegen de koelprocessor op het achtererf van het pand aan de [locatie] in Den Haag.

16

ECLI:NL:RVS:2019:535 | 201801840/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2017 heeft de RDW de aanvraag van [appellant] voor de afgifte van een Nederlands kentekenbewijs afgewezen.

17

ECLI:NL:RVS:2019:486 | 201801931/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft de burgemeester de sluiting gelast van coffeeshop De Apotheker voor een periode van 360 dagen.

18

ECLI:NL:RVS:2019:479 | 201801979/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 oktober 2014 heeft het college [appellante] gelast het gebruik van het perceel [locatie] te Kaatsheuvel (hierna: het perceel) voor het loon- en grondverzetbedrijf te beëindigen en beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom.

19

ECLI:NL:RVS:2019:487 | 201802150/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college aan de gemeente Haarlem een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van de Dreef te Haarlem.

20

ECLI:NL:RVS:2019:488 | 201802409/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de minister een door [appellant] aangevraagde subsidie vastgesteld op een bedrag van € 2.125,00.

1 2 3