Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

5 uitspraken gevonden
1

201710288/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening Kernen Zederik" vastgesteld.

2

201800397/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Friesland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Berltsum-Wier" vastgesteld.

3

201800717/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 oktober 2017 heeft het college zijn beslissing om op 4 oktober 2017 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 (hierna: de Afvalstoffenverordening) van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte (€ 126,00) van de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van [appellant] komt.

4

201803373/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Koning Lodewijklaan - Hoek Sprengenweg" vastgesteld.

5

201804422/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Onderwijs
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 november 2017 heeft het Participatiefonds het verzoek van ABSA om de uitkeringskosten te vergoeden die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van [betrokkene] afgewezen.