Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

77 uitspraken gevonden
41

ECLI:NL:RVS:2019:500 | 201802984/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2017 heeft de burgemeester aan [appellante] een exploitatievergunning zonder terras verleend.

42

ECLI:NL:RVS:2019:498 | 201803175/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 januari 2017 heeft de staatssecretaris een ontheffing verleend aan de Coöperatie van Vissers De Schakel om in de periode van 1 februari 2017 tot en met 16 augustus 2018 met beroepsvistuigen op de Reeuwijkse Plassen te mogen vissen.

43

ECLI:NL:RVS:2019:482 | 201803209/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 juli 2016 heeft de burgemeester de aanvraag van het landgoed voor een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw) voor een horeca-inrichting aan de Solleweg 50 te Beekbergen, afgewezen op grond van artikel 10 van de Dhw in samenhang met artikel 5 van het Besluit inrichtingen Drank- en Horecawet.

44

ECLI:NL:RVS:2019:533 | 201803251/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2017 heeft de staatssecretaris [appellante] een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer samen met artikel 2, onder 35, sub c, van Verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (hierna: de EVOA) bij de overbrenging van een sloopschip van Duitsland naar de werf van [appellante] in Kampen.

45

ECLI:NL:RVS:2019:483 | 201803421/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 oktober 2016 heeft de korpschef van politie het aan [appellant] verleende verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie ingetrokken.

46

ECLI:NL:RVS:2019:490 | 201803435/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 april 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag over 2015 voor [wederpartij] definitief vastgesteld op nihil.

47

ECLI:NL:RVS:2019:510 | 201803498/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 december 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee nieuwe vleeskalverstallen, het renoveren van twee bestaande vleeskalverstallen, het plaatsen van twee dichte mestzakken, het oprichten en in werking hebben van een inrichting en het aanleggen van een nieuwe inrit op het perceel [locatie] te Wâlterswâld.

48

ECLI:NL:RVS:2019:497 | 201803591/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 november 2016 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend op te treden tegen de onjuiste opstelling van de marktkraam van [belanghebbende] afgewezen.

49

ECLI:NL:RVS:2019:503 | 201803616/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 mei 2014 heeft het college een bedrag van € 2.250,00 aan dwangsommen ingevorderd.

50

ECLI:NL:RVS:2019:496 | 201803643/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 maart 2017 heeft het BFT het verzoek van [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk afgewezen.

51

ECLI:NL:RVS:2019:523 | 201803678/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 augustus 2017 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van het pand [locatie 1] te Raamsdonkveer.

52

ECLI:NL:RVS:2019:509 | 201803718/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 januari 2017 heeft het algemeen bestuur [appellante] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de [onderzeeboot] uit het openbaar water van de gemeente Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.

53

ECLI:NL:RVS:2019:544 | 201803726/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om inzage in dan wel afgifte van het screeningsdossier van de voormalige pleegouders van zijn zoon [naam zoon] afgewezen.

54

ECLI:NL:RVS:2019:512 | 201803766/1/V6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 juli 2015 heeft de minister een aanvraag van [appellante] haar een geldlening te verstrekken die verband houdt met een inburgeringscursus (hierna: de aanvraag), afgewezen.

55

ECLI:NL:RVS:2019:518 | 201804067/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 oktober 2016 heeft het college aan Euraco B.V. (thans: Excerpt B.V.; hierna: Excerpt) omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van de parkeergarage op het perceel Spaarwaterstraat 186 te Den Haag.

56

ECLI:NL:RVS:2019:517 | 201804096/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 oktober 2016 heeft het college aan Euraco B.V. (thans: Excerpt B.V., hierna: Excerpt) omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik van de parkeergarage op het perceel Spaarwaterstraat 186 te Den Haag.

57

ECLI:NL:RVS:2019:546 | 201804119/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 februari 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] om een aanvulling van zijn standplaatsvergunning afgewezen.

58

ECLI:NL:RVS:2019:515 | 201804181/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 juli 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de zorg- en huurtoeslag over 2013 voor [appellant] definitief vastgesteld op nihil.

59

ECLI:NL:RVS:2019:519 | 201804280/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vee e.a. dieren
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 10 november 2017 heeft de Maatschap beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekendmaken van een volgens haar van rechtswege verleende omgevingsvergunning.

60

ECLI:NL:RVS:2019:524 | 201804310/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 oktober 2015 heeft het college aan Lidl Nederland GmbH omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van drie winkelwagen-opvangen op het perceel Breusterhof 1 te Eijsden.

1 2 3 4