Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

63 uitspraken gevonden
41

201801408/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 december 2017 heeft de raad het bestemmingsplan XL Businesspark Twente Tranches 1 en 2" vastgesteld.

42

201801873/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 maart 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het in strijd met de vergunning in werking zijn van Scheepswerf Reimerswaal B.V. (hierna: de scheepswerf), afgewezen.

43

201801952/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 september 2017 heeft het CBR aan [appellant] een onderzoek opgelegd naar zijn geschiktheid om motorrijtuigen te besturen.

44

201802047/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2016 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het in strijd met de vergunning in werking zijn van Scheepswerf Reimerswaal B.V. (hierna: de scheepswerf), afgewezen.

45

201802136/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 januari 2017 heeft de burgemeester de aan [appellant] verleende exploitatievergunningen voor [bedrijf A]) en [bedrijf B], beide te Rotterdam, ingetrokken.

46

201802151/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2016 heeft het college het graf, Vak [.], nummer [….], op de gemeentelijke begraafplaats in Ermelo in gebruik gegeven aan [appellant] voor 30 jaar met ingang van 3 april 2014.

47

201802173/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.

48

201802180/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 maart 2016 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend optreden tegen de scheepswerf afgewezen.

49

201802576/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "F.C. Dondersstraat 65, Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat" vastgesteld.

50

201802738/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

51

201803144/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 februari 2017 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veranda aan de recreatiewoning op het perceel [locatie] te Kamperland, gemeente Noord-Beveland (hierna: het perceel).

52

201803158/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 september 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het herzieningsverzoek van [appellant] voor huurtoeslag over de jaren 2009 tot en met 2013 afgewezen.

53

201803373/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Koning Lodewijklaan - Hoek Sprengenweg" vastgesteld.

54

201803381/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 maart 2017 heeft het CBR de aanvraag van [appellant] tot het verkrijgen van een verklaring van rijgeschiktheid afgewezen.

55

201803629/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 december 2016 heeft het college aan Traject Heesch B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kantoor met appartementen op het perceel 't Dorp 13 te Heesch (hierna: het perceel).

56

201804422/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Onderwijs
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 november 2017 heeft het Participatiefonds het verzoek van ABSA om de uitkeringskosten te vergoeden die voortvloeien uit de beëindiging van het dienstverband van [betrokkene] afgewezen.

57

201804467/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 juli 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 10 juli 2017.

58

201804513/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Rechtsbijstand
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 maart 2017 heeft de raad de aanvraag van [appellant] om een toevoeging voor gesubsidieerde rechtsbijstand afgewezen.

59

201804651/1/A1, 201804655/1/A1 en 201804576/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college aan Scheepswerf Reimerswaal B.V. (hierna: de scheepswerf) omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor scheepsreparatie aan de Kaai 1 en 85 te Hansweert.

60

201805267/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 november 2017 heeft CBR aan [appellante] een Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (hierna: EMA) opgelegd.

1 2 3 4