Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

77 uitspraken gevonden
21

ECLI:NL:RVS:2019:476 | 201800518/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 oktober 2016 heeft de RvA de accreditatie van Lab-10 geschorst met ingang van 4 oktober 2016 tot uiterlijk 4 april 2017.

22

ECLI:NL:RVS:2019:477 | 201800595/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 augustus 2016 heeft het college een aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning voor het als terras in gebruik nemen van de tuin gelegen aan de achterzijde van het pand aan de [locatie] te Willemstad afgewezen.

23

ECLI:NL:RVS:2019:534 | 201801171/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 februari 2016 heeft het college aan Bitterkoud koffie & ijs een vergunning verleend voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de Oostduinlaan 119 in Den Haag.

24

ECLI:NL:RVS:2019:478 | 201801462/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Someren Deelgebied 1" vastgesteld.

25

ECLI:NL:RVS:2019:550 | 201801771/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 januari 2017 heeft de burgemeester een aanvraag van [appellante] om een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting en een aanvraag van [appellante] om een Drank- en Horecawetvergunning afgewezen.

26

ECLI:NL:RVS:2019:521 | 201801774/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 augustus 2016 heeft het college geweigerd om handhavend op te treden tegen de koelprocessor op het achtererf van het pand aan de [locatie] in Den Haag.

27

ECLI:NL:RVS:2019:535 | 201801840/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2017 heeft de RDW de aanvraag van [appellant] voor de afgifte van een Nederlands kentekenbewijs afgewezen.

28

ECLI:NL:RVS:2019:486 | 201801931/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 maart 2017 heeft de burgemeester de sluiting gelast van coffeeshop De Apotheker voor een periode van 360 dagen.

29

ECLI:NL:RVS:2019:479 | 201801979/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 oktober 2014 heeft het college [appellante] gelast het gebruik van het perceel [locatie] te Kaatsheuvel (hierna: het perceel) voor het loon- en grondverzetbedrijf te beëindigen en beëindigd te houden onder oplegging van een dwangsom.

30

ECLI:NL:RVS:2019:487 | 201802150/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college aan de gemeente Haarlem een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van de Dreef te Haarlem.

31

ECLI:NL:RVS:2019:525 | 201802295/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 januari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Oude Houthaven" vastgesteld.

32

ECLI:NL:RVS:2019:488 | 201802409/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de minister een door [appellant] aangevraagde subsidie vastgesteld op een bedrag van € 2.125,00.

33

ECLI:NL:RVS:2019:480 | 201802427/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college het wijzigingsplan "Buitengebied Zuid 2013, wijzigingsplan Sprundelsebaan 167" vastgesteld.

34

ECLI:NL:RVS:2019:489 | 201802530/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 april 2017 heeft het college bestuursdwang toegepast door het voertuig van [appellant] met kenteken [...] weg te slepen uit de Kattenburgerstraat te Amsterdam.

35

ECLI:NL:RVS:2019:549 | 201802660/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.

36

ECLI:NL:RVS:2019:538 | 201802682/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 maart 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag van [appellante] voor het berekeningsjaar 2015 vastgesteld op respectievelijk € 990,00, € 2.697,00 en € 1.565,00 en de teveel ontvangen voorschotten van haar teruggevorderd.

37

ECLI:NL:RVS:2019:499 | 201802810/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Verplaatsing Lidl Huizen" vastgesteld.

38

ECLI:NL:RVS:2019:539 | 201802823/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 januari 2018 heeft het college het uitwerkingsplan "Limmer Linten fase 2a" vastgesteld.

39

ECLI:NL:RVS:2019:532 | 201802962/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2018 heeft de minister krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan voor De Wijk Fase 2.

40

ECLI:NL:RVS:2019:481 | 201802972/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 april 2017 heeft het college de aanvraag van [appellante] om een urgentieverklaring voor woningtoewijzing afgewezen.

1 2 3 4