Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

1 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:457 | 201609659/1/V2 en 201609659/4/V2

  • datum van uitspraak:
  • woensdag 20 februari 2019
  • proceduresoort:
  • Hoger beroep
  • rechtsgebied:
  • Asiel
  • inhoudsindicatie:

De vreemdelingen, met de Russische nationaliteit, hebben aan hun asielaanvragen ten grondslag gelegd dat zij in Rusland wegens hun homoseksuele gerichtheid een gegronde vrees hebben voor vervolging. De staatssecretaris heeft hun asielaanvragen afgewezen en de rechtbank heeft hun beroepen ongegrond verklaard.