Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

2 uitspraken gevonden
1

201709889/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 september 2016 heeft het college naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) van [appellant A] en AGRAFORCE documenten openbaar gemaakt.

2

201801390/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 februari 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk ingewilligd.