Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 12 december 2018

Op woensdag 12 december 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

13 uitspraken gevonden
1

201705529/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 november 2015 heeft het college geweigerd [appellant] een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een brug met landhoofden op het perceel nabij [locatie] te Bodegraven (hierna: het perceel).

2

201706603/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 13 juni 2016 en 14 juni 2016 heeft het algemeen bestuur  [appellant A] en [appellant B] omgevingsvergunningen verleend voor het veranderen en vergroten van de woningen op de percelen [locatie A] en [locatie B] te Amsterdam (hierna: de percelen), door middel van een aanbouw aan de achterzijde van de woningen, deels voorzien van een dakterras.

3

201800453/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 juli 2016 heeft het college aan Proba B.V. een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de mogelijkheden voor horeca in de ontvangstruimte op het perceel Rijneveld 153 te Boskoop door verruiming van de openingstijden tot uiterlijk 01.00 uur ‘s nachts.

4

201800465/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 november 2016 heeft het college aan Delta Groenprojekten B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoorpand tot 12 appartementen op het perceel Stationsplein 13 te Roosendaal (hierna: het perceel).

5

201800613/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 januari 2016 heeft het college aan [appellant A] en [appellant B] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van de panden op de percelen [locaties] te Utrecht (hierna: de percelen) door het bouwen van een aanbouw en dakopbouw ten behoeve van 12 appartementen.

6

201801003/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college [appellante] onder oplegging van een dwangsom gelast om de reclamemast op het perceel [locatie] te Dordrecht (hierna: het perceel) in overeenstemming te brengen met de aan haar op 18 april 2013 verleende omgevingsvergunning door de afmetingen van de twee ledschermen terug te brengen naar de vergunde afmetingen.

7

201801004/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 april 2016 heeft het college geweigerd aan [appellante] een omgevingsvergunning te verlenen voor de wijziging van een reclamemast op het perceel [locatie] te Dordrecht (hierna: het perceel).

8

201801312/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 mei 2017 heeft het college, voor zover hier van belang, aan [belanghebbende D] een omgevingsvergunning verleend voor het in afwijking van het bestemmingsplan bouwen van negen woningen op het perceel tussen de Maliesingel 74-76, de Oosterspoorbaan en de Minstroom te Utrecht.

9

201802738/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 november 2014 heeft het college van gedeputeerde staten aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c en e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend voor het uitbreiden van een co-vergistingsinstallatie op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

10

201803144/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 februari 2017 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een veranda aan de recreatiewoning op het perceel [locatie] te Kamperland, gemeente Noord-Beveland (hierna: het perceel).

11

201803629/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 december 2016 heeft het college aan Traject Heesch B.V. omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kantoor met appartementen op het perceel 't Dorp 13 te Heesch (hierna: het perceel).

12

201804651/1/A1, 201804655/1/A1 en 201804576/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college aan Scheepswerf Reimerswaal B.V. (hierna: de scheepswerf) omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een inrichting voor scheepsreparatie aan de Kaai 1 en 85 te Hansweert.

13

201805484/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 12 december 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 mei 2017 heeft het college aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen van de bestaande St. Sebastiaansbrug in Delft.