Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

3 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:543 | 201709533/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen.

2

ECLI:NL:RVS:2019:542 | 201710291/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 mei 2017 heeft het college het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen. Daarbij heeft het college TIS gemaand om de kledingcontainer op het perceel Nijverheidsweg 5b te Aalten, vóór 1 juni 2017 te verwijderen.

3

ECLI:NL:RVS:2019:532 | 201802962/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2018 heeft de minister krachtens artikel 34 van de Mijnbouwwet ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan voor De Wijk Fase 2.