Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

2 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:540 | 201701653/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1355, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het besluit van 12 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Willeskop ten noorden van 64-68" te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

2

ECLI:NL:RVS:2019:541 | 201809185/1/R2 en 201809187/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 september 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Meanderpark" vastgesteld.