Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

28 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2018:1620 | 201605556/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 september 2017 heeft het college opnieuw een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, uitvoeren van een werk of werkzaamheden, aanleggen c.q. veranderen van een weg en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verleend.

2

ECLI:NL:RVS:2018:1621 | 201606676/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 juni 2015 heeft het college aan [appellant sub 1] een tegemoetkoming in planschade anders dan in geld toegekend.

3

ECLI:NL:RVS:2018:1631 | 201701999/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Flora en fauna
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 maart 2015 heeft de korpschef aan [belanghebbende] een jachtakte verleend voor het seizoen 2016-2017.

4

ECLI:NL:RVS:2018:1626 | 201702096/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 september 2015 heeft de burgemeester een machtiging verleend aan de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente om zonder toestemming van de bewoners binnen te treden in de woning op het adres [locatie] te Bergen op Zoom.

5

ECLI:NL:RVS:2018:1629 | 201703223/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 augustus 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2014 herzien en op nihil gesteld.

6

ECLI:NL:RVS:2018:1635 | 201703402/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 december 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.

7

ECLI:NL:RVS:2018:1636 | 201703463/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 augustus 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) afgewezen.

8

ECLI:NL:RVS:2018:1615 | 201703859/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 januari 2016 heeft het algemeen bestuur besloten tot invordering van een door [appellante] verbeurde dwangsom van € 12.500,00.

9

ECLI:NL:RVS:2018:1622 | 201704358/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 januari 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2012 definitief berekend en vastgesteld op nihil.

10

ECLI:NL:RVS:2018:1616 | 201704445/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 mei 2016 heeft het college besloten tot invordering bij [appellant] van een dwangsom van € 20.000,00 met betrekking tot de recreatiewoning aan de [locatie A] te Otterlo.

11

ECLI:NL:RVS:2018:1628 | 201704812/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 januari 2014 heeft het college aan WDP Development NL N.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfspand met kantoor op het perceel [locatie 1] te Tiel (hierna: het perceel).

12

ECLI:NL:RVS:2018:1637 | 201705053/1/V1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 mei 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.

13

ECLI:NL:RVS:2018:1632 | 201705127/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 februari 2014 heeft het college het verzoek van [appellante] om handhavend optreden in verband met de in het verleden uitgevoerde werkzaamheden op het perceel [locatie A] te Sint-Michielsgestel (hierna: het perceel) afgewezen

14

ECLI:NL:RVS:2018:1638 | 201705243/1/V1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 maart 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.

15

ECLI:NL:RVS:2018:1633 | 201705378/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 29 maart 2016 heeft het college Cavalino en [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het perceel Boomgaardspad 1a te Naaldwijk (hierna: het perceel) te staken en gestaakt te houden voor zover: a. de bedrijfsruimte wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor een volwaardig en doelmatig glastuinbouwbedrijf; b. de kas wordt gebruikt voor opslag die niet ten dienste staat van een ter plaatse gevestigd glastuinbouwbedrijf; c. het kantoor wordt gebruikt voor andere doeleinden dan voor een volwaardig en doelmatig glastuinbouwbedrijf.

16

ECLI:NL:RVS:2018:1623 | 201706195/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 oktober 2013 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] voor het jaar 2011 definitief vastgesteld op een bedrag van € 5.450,00.

17

ECLI:NL:RVS:2018:1634 | 201706224/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het college de verzoeken van [wederpartij] van 16 november 2015 en 6 december 2015 om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen.

18

ECLI:NL:RVS:2018:1639 | 201706281/1/V1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 26 april 2016 heeft de staatssecretaris aanvragen van de vreemdelingen om hun een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.

19

ECLI:NL:RVS:2018:1640 | 201706439/1/V1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 mei 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om haar een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna: mvv) te verlenen, afgewezen.

20

ECLI:NL:RVS:2018:1627 | 201706476/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 16 mei 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Op 19 mei 2016 is aan [vergunninghoudster] van rechtswege een omgevingsvergunning gegeven voor het plaatsen van een vluchttrap op het perceel [locatie 1] te Weesp (hierna: het perceel).

1 2