Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 18 januari 2017

Op woensdag 18 januari 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

52 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:100 | 201504757/2/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 april 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Woonwagenlocatie Ma Braunpad" vastgesteld.

2

ECLI:NL:RVS:2017:127 | 201507121/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 mei 2012 heeft het college aan Carwash nadeelcompensatie toegekend van € 96.562,40, vermeerderd met mogelijk te lijden belastingschade en met wettelijke rente vanaf 15 januari 2009 tot aan de dag van betaling.

3

ECLI:NL:RVS:2017:85 | 201508331/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Flora en fauna
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 september 2014 heeft de korpschef van politie geweigerd aan [wederpartij] een jachtakte te verlenen.

4

ECLI:NL:RVS:2017:112 | 201508645/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 januari 2013 heeft het college aan Sachem Europe B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van haar inrichting voor de productie van en handel in organische chemicaliën aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.

5

ECLI:NL:RVS:2017:125 | 201508735/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 september 2014 heeft de minister aan [appellant], handelend onder de naam [bedrijf], een bestuurlijke boete opgelegd van € 12.900,--.

6

ECLI:NL:RVS:2017:121 | 201508766/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verklaring omtrent gedrag
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 augustus 2014 heeft de staatssecretaris de aanvraag van [appellant] om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) voor de functie van beëdigd advocaat bij de rechtbank Rotterdam afgewezen.

7

ECLI:NL:RVS:2017:126 | 201508774/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Leende-Leenderstrijp 2015" vastgesteld.

8

ECLI:NL:RVS:2017:99 | 201508789/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Limburg
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 29 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1812, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen twintig weken na de verzending van deze tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 29 september 2015, waarbij de raad het bestemmingsplan "Heerlen-Stad Noord" heeft vastgesteld, te herstellen.

9

ECLI:NL:RVS:2017:86 | 201509131/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Andere zaken - Onderwijs
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris een besluit van 18 juni 2009 ingetrokken en beslist op een aanvraag van de Stichting Tjalling Koopmans College om een nieuwe scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo voor bekostiging in aanmerking te brengen. De aanvraag is toegewezen voor mavo en havo en afgewezen voor vwo.

10

ECLI:NL:RVS:2017:79 | 201509230/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 september 2012 heeft het college aan [appellante] een schadevergoeding toegekend van € 1819,00 voor geleden schade.

11

ECLI:NL:RVS:2017:87 | 201509385/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Rechtsbijstand
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 augustus 2014 heeft de raad de reeds aan [belanghebbende] verleende toevoeging ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand door een advocaat herzien en bepaald dat [belanghebbende] de aan de advocaat toegekende vergoeding ter hoogte van € 910,11 aan de raad dient terug te betalen.

12

ECLI:NL:RVS:2017:88 | 201509409/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Omgevingsvergunning project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 augustus 2013 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum geweigerd aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan plaatsen van twee dakkapellen op het gebouw aan de [locatie] te Amsterdam (hierna: het pand).

13

ECLI:NL:RVS:2017:120 | 201600222/2/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Veegbestemmingsplan Bloemendaal 2012" gewijzigd vastgesteld.

14

ECLI:NL:RVS:2017:89 | 201600592/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 september 2014 heeft de burgemeester aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van € 16.949,23.

15

ECLI:NL:RVS:2017:113 | 201600664/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 december 2015 heeft het college aan Domia Projecten B.V. (hierna: vergunninghoudster) omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een appartementengebouw met detailhandel op de begane grond op het perceel Kerkstraat 21-23 te Haren (hierna: het perceel).

16

ECLI:NL:RVS:2017:103 | 201600677/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 september 2014 heeft het college de aan [appellant] verleende ontheffing voor medegebruik van de lijnbusbaan en -strook (hierna: de lijnbusbaanontheffing) voor de duur van twee weken ingetrokken.

17

ECLI:NL:RVS:2017:93 | 201600720/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 september 2014 heeft de burgemeester een machtiging afgegeven om de garage dan wel berging (hierna: het bijgebouw) op het perceel [locatie] te Borne zonder toestemming van de eventuele bewoners binnen te treden (hierna: de machtiging).

18

ECLI:NL:RVS:2017:114 | 201600743/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Basisregistratie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 augustus 2014 heeft het college geweigerd de gegevens uit een akte van huwelijksontbinding en een huwelijksakte van een nieuw gesloten huwelijk in de basisregistratie personen (hierna: brp) te registreren.

19

ECLI:NL:RVS:2017:115 | 201600797/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verklaring omtrent gedrag
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 december 2014 heeft de staatssecretaris de aanvraag van [appellant] om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (hierna: VOG) voor de functie van begeleider wonen bij De Twentse Zorgcentra afgewezen.

20

ECLI:NL:RVS:2017:94 | 201600894/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 18 januari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Waterwet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 juli 2014 heeft het college een verzoek om nadeelcompensatie van [appellant] afgewezen.

1 2 3