Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 15 februari 2017

Op woensdag 15 februari 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

68 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:399 | 201308825/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 juli 2011 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant A] en [appellant B] om handhavend op te treden tegen ArkeFly Nederland B.V., handelend onder de naam ArkeFly, afgewezen.

2

ECLI:NL:RVS:2017:400 | 201309959/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 augustus 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen Martinair Holland N.V. afgewezen.

3

ECLI:NL:RVS:2017:401 | 201310575/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 april 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen United Airlines afgewezen.

4

ECLI:NL:RVS:2017:402 | 201310576/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 april 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [wederpartij] om handhavend op te treden tegen United Airlines afgewezen.

5

ECLI:NL:RVS:2017:403 | 201311068/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 september 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen Transavia Airlines afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2017:404 | 201311125/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 februari 2011 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellante sub 1] om handhavend op te treden tegen Malaysia Airlines niet in behandeling genomen.

7

ECLI:NL:RVS:2017:422 | 201400253/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 september 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen Transavia Airlines afgewezen.

8

ECLI:NL:RVS:2017:388 | 201505658/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 mei 2014 heeft het college geweigerd aan Onroerend Goed Kerkrade omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het pand Wiebachstraat 50 te Kerkrade (hierna: het pand) voor (perifere) detailhandel en evenementen in de vorm van een "Luikse Markt".

9

ECLI:NL:RVS:2017:390 | 201505949/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college GrondNet een last onder dwangsom opgelegd.

10

ECLI:NL:RVS:2017:389 | 201506069/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 april 2014 heeft het college [appellante sub 1] een last onder dwangsom opgelegd.

11

ECLI:NL:RVS:2017:382 | 201506637/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 oktober 2014 heeft de RDW naar aanleiding van een verzoek van [appellant] de tenaamstelling van het voertuig met kenteken […] (hierna: het voertuig) met ingang van die datum vervallen verklaard.

12

ECLI:NL:RVS:2017:415 | 201506855/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Groningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Kardinge" gewijzigd vastgesteld.

13

ECLI:NL:RVS:2017:425 | 201507591/1/A2, 201507593/1/A2 en 201605449/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 mei 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellant] over 2008 definitief berekend en vastgesteld op nihil.

14

ECLI:NL:RVS:2017:428 | 201507674/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 juli 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het aan [appellant] over het jaar 2013 toegekende voorschot kinderopvangtoeslag herzien en vastgesteld op nihil.

15

ECLI:NL:RVS:2017:434 | 201507823/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 januari 2014 heeft het college de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KST B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit bouwen ten behoeve van een horecapaviljoen aan de Westerkade nabij nr. 7 te Rotterdam (hierna: het perceel).

16

ECLI:NL:RVS:2017:416 | 201508145/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 april 2015 heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland aan [vergunninghouder] een vergunning op grond van artikel 16 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het uitbreiden van een melkveehouderij aan de [locatie] te [plaats].

17

ECLI:NL:RVS:2017:405 | 201508514/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 december 2013 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan [appellante sub 1] voor het bouwen van een overkapping op het perceel [locatie] te Bavel.

18

ECLI:NL:RVS:2017:381 | 201508753/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tilburg aan de vereniging omgevingsvergunning verleend voor de realisering van een moskee met bijbehorende ruimten aan de Stedekestraat te Tilburg.

19

ECLI:NL:RVS:2017:386 | 201508889/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juli 2014 heeft het college [appellant] onder oplegging van dwangsommen gelast blijvend te voldoen aan een aantal bepalingen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer.

20

ECLI:NL:RVS:2017:421 | 201508944/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 februari 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2015, nr. 88, heeft de raad het bestemmingsplan "Brandevoort Oost - uitbreiding tennispark" vastgesteld.

1 2 3 4