Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 september 2017

Op woensdag 20 september 2017 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

51 uitspraken gevonden
1

201601446/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 8 november 2011 heeft het college het verzoek van [partij A] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

2

201604238/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 juli 2017 heeft de burgemeester het bezwaar van De Thai tegen het besluit van 3 februari 2015 opnieuw ongegrond verklaard.

3

201604242/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 1 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:553, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van overweging 11 de daar omschreven gebreken in het besluit van de raad van 21 april 2016, waarbij het bestemmingsplan "Soestdijkse Grachten vwb [locatie 1] e.o. en [locatie 2]" is vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

4

201604560/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 maart 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [appellant sub 2] om een persoonlijke betalingsregeling afgewezen.

5

201604658/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 juni 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen zes maanden de permanente bewoning van de recreatiewoningen aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Otterlo (hierna: de recreatiewoningen) te beëindigen en beëindigd te houden.

6

201604699/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 mei 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen één jaar het gebruik van de recreatiewoningen aan de [locatie 1] en [locatie 2] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden.

7

201604700/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 mei 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 20.000,00 ineens gelast om binnen één jaar het gebruik van de recreatiewoning aan de [locatie 1] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden.

8

201604701/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 maart 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 20.000,00 ineens per recreatiewoning gelast om binnen één jaar het gebruik van de recreatiewoningen aan de [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden.

9

201604703/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 april 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 20.000,00 ineens gelast om binnen één jaar het gebruik van de recreatiewoning aan de [locatie] te Otterlo in strijd met het bestemmingsplan te beëindigen en beëindigd te houden.

10

201604795/1/V1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Vreemdelingenkamer - Regulier
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 29 januari 2014 heeft de staatssecretaris de aan de vreemdelingen verleende verblijfsvergunningen regulier voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd ingetrokken, hun opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen hen uitgevaardigd.

11

201605303/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van een boerderij met als functie restaurant, galerie en bedrijfswoning, het bouwen van een wagenschuur en een hooischuur met logiesfunctie en het verleggen van een inrit op het perceel [locatie 1] te Sleen.

12

201605589/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Omgevingsvergunning project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 juni 2015 heeft het college [appellanten] onder oplegging van een dwangsom gelast de overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) en de strijd met het bestemmingsplan "Landelijk gebied, locatie Lentsesteeg" (hierna: het bestemmingsplan) door het plaatsen van twee vogelverschrikkers op het perceel aan de [locatie] te Rheden (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden.

13

201605741/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 november 2014 heeft de staatssecretaris zijn beslissing om op 30 oktober 2014 met spoed bestuursdwang zonder voorafgaande last toe te passen door een opgezette Bruine beer (Ursus arctos) in bewaring te nemen en op te slaan, op schrift gesteld.

14

201605979/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 juni 2014 heeft het college Bo-Rent onder oplegging van een dwangsom van € 5.000,00 ineens gelast om binnen twee weken, ingaande de dag na verzending van het besluit, de gevelreclame en het rolluik aan de panden op het adres Eerste Oosterparkstraat 41-43 te Amsterdam te verwijderen en verwijderd te houden.

15

201606040/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Motorcrossterrein De Ketelberg te Hapert 2015" vastgesteld.

16

201606062/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 3 juni 2015 heeft het college geweigerd tegemoet te komen aan het verzoek van [appellant] om geluidgrenswaarden vast te stellen op de gevel van zijn woning aan de [locatie] te Een.

17

201606166/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 26 juni 2014 heeft het college aan [appellant sub 2A] omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel [locatie 1] te Delfgauw en aan [appellant sub 2C] voor het plaatsen van een dakopbouw op het perceel [locatie 2] te Delfgauw.

18

201606429/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 januari 2016 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder dwangsom gelast de overtredingen van artikel 7.22 van het Bouwbesluit 2012 op het adres [locatie 1] te Tilburg te beëindigen. De last betreft het ontdoen of laten ontdoen van het achtererf bij de woning (hierna: de woning) van alle overmatige begroeiing, vervuiling en materialen en het deugdelijk vastzetten van een glasplaat in een kozijn aan de voorzijde van de woning.

19

201606453/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 maart 2014 heeft het college [appellante] een bestuurlijke boete opgelegd van € 96.000,00 wegens het onttrekken van acht woningen zonder de vereiste onttrekkingsvergunningen.

20

201606474/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 september 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juni 2017 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Het Oude Centrum" opnieuw,  gewijzigd, vastgesteld.

1 2 3