Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 22 maart 2017

Op woensdag 22 maart 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

53 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:776 | 201501041/6/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Friesland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 november 2016 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Buitengebied 2014" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

2

ECLI:NL:RVS:2017:747 | 201501344/4/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 maart 2016 heeft het college [appellant] € 5.500,00, voor zover nog niet uitbetaald te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, toegekend wegens door hem geleden planschade. Voorts heeft het college aan [appellant] een vergoeding van de door hem gemaakte deskundigenkosten van in totaal € 1.487,50, exclusief BTW, toegekend.

3

ECLI:NL:RVS:2017:775 | 201505486/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 november 2014 heeft het college aan Vrieshorst Project omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een crematorium op het perceel Meerweg 11 en 11A, kadastraal bekend als gemeente Alkmaar, sectie D, nrs. 1636 en 1637.

4

ECLI:NL:RVS:2017:765 | 201505780/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Groningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 oktober 2016 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer" gewijzigd vastgesteld.

5

ECLI:NL:RVS:2017:750 | 201507839/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 april 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 12, eerste lid, aanhef en onder k, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA) bezwaren ingediend tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in België gevestigde Waste Oil Services (hierna: WOS).

6

ECLI:NL:RVS:2017:739 | 201508368/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 december 2016 heeft de raad, ter uitvoering van voormelde uitspraak, het bestemmingsplan "Benedeneind ZZ tussen 283 en 285" gewijzigd vastgesteld.

7

ECLI:NL:RVS:2017:774 | 201508553/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015" vastgesteld.

8

ECLI:NL:RVS:2017:766 | 201508918/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Ter uitvoering van de tussenuitspraak heeft de raad bij besluit van 29 september 2016 het bestemmingsplan "Emmen, Barger-Oosterveld uitbreiding bedrijventerrein" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

9

ECLI:NL:RVS:2017:767 | 201509338/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 8 december 2016 heeft de raad meegedeeld dat hij bij besluit van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan "Nootdorp-Zuid" heeft gewijzigd.

10

ECLI:NL:RVS:2017:741 | 201600271/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 februari 2013 heeft het college aan Focus Retail Development B.V. (hierna: Focus) omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van het zogeheten Focus-U-Park op het perceel Eeser Campus 1 te Steenwijk (hierna: het perceel).

11

ECLI:NL:RVS:2017:759 | 201600486/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 augustus 2013 heeft de korpschef beslist op een verzoek van [wederpartij] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).

12

ECLI:NL:RVS:2017:646 | 201600831/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2015 heeft het CBR aan [appellant] een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd en de geldigheid van zijn rijbewijs geschorst.

13

ECLI:NL:RVS:2017:726 | 201600994/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 januari 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel [locatie] te Oud-Gastel.

14

ECLI:NL:RVS:2017:760 | 201601082/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 juni 2015 heeft de minister een verzoek van [appellant] om hem betreffende persoonsgegevens in rapporten, opgenomen in de justitiële documentatie, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, afgewezen.

15

ECLI:NL:RVS:2017:748 | 201601249/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 augustus 2015 heeft de minister gewijzigde voorschriften verbonden aan zijn instemming met het opslagplan Norg.

16

ECLI:NL:RVS:2017:735 | 201601301/2/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak van 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2409, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van de raad van 17 december 2015, waarbij het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oisterwijk 1ste herziening" is vastgesteld, te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

17

ECLI:NL:RVS:2017:730 | 201601878/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Vee en andere dieren
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 juli 2014 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend voor een melkrundveehouderij aan de [locatie 1] te Kats.

18

ECLI:NL:RVS:2017:731 | 201602129/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 juli 2015 heeft het college beslist op een verzoek van [appellant] hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

19

ECLI:NL:RVS:2017:745 | 201602223/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger beroep - Omgevingsvergunning project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 maart 2015 heeft het college geweigerd Diamant Property een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van drie vlaggenmasten aan de Laan op Zuid 196 te Rotterdam.

20

ECLI:NL:RVS:2017:727 | 201602241/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 22 maart 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Bodembescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 december 2015 heeft het college KWS Infra B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming na te leven door werkzaamheden in een verontreinigde bodem pas uit te (laten) voeren, nadat daarvan melding is gedaan bij het bevoegd gezag.

1 2 3