Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 15 november 2017

Op woensdag 15 november 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

77 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:3060 | 201507174/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 november 2016 heeft de minister het besluit van 6 november 2014 gewijzigd door het bezwaar van [appellant] tegen het besluit van 15 augustus 2014 deels gegrond te verklaren.

2

ECLI:NL:RVS:2017:3111 | 201507175/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 19 oktober 2016 in zaak nr. 201507175/1/A3 heeft de Afdeling de minister opgedragen om binnen twaalf weken na verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen de gebreken in de besluiten van 19 september 2014 en 21 juli 2016 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

3

ECLI:NL:RVS:2017:3112 | 201507453/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 10 augustus 2016 in zaak nr. 201507453/1/A3 heeft de Afdeling de minister opgedragen om binnen twaalf weken na verzending van deze tussenuitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het gebrek in het besluit van 6 november 2014 te herstellen en te beoordelen of de MT-verslagen van 5 november 1990 en 8 november 1990 aan [appellant] kunnen worden verstrekt. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

4

ECLI:NL:RVS:2017:3120 | 201600842/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 29 december 2014, onderscheidenlijk 11 maart 2015 heeft de minister de aanvragen van [appellanten] om Nederlandse paspoorten buiten behandeling gesteld.

5

ECLI:NL:RVS:2017:3127 | 201604826/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 september 2014 heeft het college besloten op het verzoek tot openbaarmaking van gegevens over de aanbesteding van de asbestsanering en renovatie van het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven (hierna: TU/e).

6

ECLI:NL:RVS:2017:3099 | 201605017/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Herziening
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij uitspraak van 17 juni 2015 heeft de Afdeling het door Kunstvertoon tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 15 augustus 2014 in zaak nr. 13/3271 ingestelde hoger beroep ongegrond verklaard en de aangevallen uitspraak bevestigd. De uitspraak van 17 juni 2015 is aangehecht.

7

ECLI:NL:RVS:2017:3129 | 201605365/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2015 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard voor alle categorieën.

8

ECLI:NL:RVS:2017:3139 | 201605802/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 oktober 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot van [appellante] op de tegemoetkoming zorgtoeslag over het jaar 2015 vastgesteld op nihil en het voorschot op de tegemoetkoming kindgebonden budget over dat jaar vastgesteld op € 774,00.

9

ECLI:NL:RVS:2017:3142 | 201606203/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 oktober 2015 heeft de burgemeester zijn beslissing om op 15 oktober 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen voor het sluiten van een bedrijfspand aan de [locatie] te Oosterhout, op schrift gesteld.

10

ECLI:NL:RVS:2017:3130 | 201606207/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 november 2015 heeft het college aan [appellant sub 2] een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van de verandering van een melkveehouderij en de bouw van een nieuwe stal op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] te Wedde.

11

ECLI:NL:RVS:2017:3143 | 201606277/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 januari 2015 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen de handel van [belanghebbende] in overige objecten en voertuigen, zoals boten, caravans en grasmaaiers, in strijd met de op het perceel [locatie 1] te Staphorst (hierna: het perceel) rustende woonbestemming afgewezen.

12

ECLI:NL:RVS:2017:3147 | 201606442/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 december 2014 heeft het college [appellant] gelast de opslag van mest te beëindigen en beëindigd te houden en een bouwwerk ten behoeve van de opslag van mest (hierna: de mestopslag) te verwijderen en verwijderd te houden op het perceel [locatie] te Nijkerkerveen (hierna: het perceel) onder het opleggen van een dwangsom van € 2.500,00.

13

ECLI:NL:RVS:2017:3146 | 201606455/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 mei 2015 heeft het college [appellant] gelast om op het perceel [locatie] te Nijkerkerveen (hierna: het perceel) voor 31 juli 2015 de zonder omgevingsvergunning gebouwde schuilgelegenheid te verwijderen en verwijderd te houden,.

14

ECLI:NL:RVS:2017:3152 | 201606894/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 maart 2014 heeft de staatssecretaris geweigerd aan het college een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart te verlenen voor het toevoegen van vier appartementen aan het bouwproject aan de Zijdstraat 2 te Aalsmeer.

15

ECLI:NL:RVS:2017:3118 | 201606979/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 5 december 2013 heeft de burgemeester de exploitatievergunningen voor de coffeeshops Mediterrané aan de Spuistraat 80, Magic aan de Herengracht 287, Resin aan het Hekelveld 7A en Home Grown Fantasy aan de Nieuwezijds Voorburgwal 87A gewijzigd. Bij besluit van 12 december 2013 heeft de burgemeester de exploitatievergunning voor coffeeshop De Kuil aan de Oudebrugsteeg 27H gewijzigd.

16

ECLI:NL:RVS:2017:3117 | 201607020/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 10 februari 2014, afkomstig van de afdelingsmanager Vergunningen van stadsdeel Zuid, zijn de openingstijden van Coffeeshop Ocean aan de Dusartstraat 57 gewijzigd.

17

ECLI:NL:RVS:2017:3119 | 201607023/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 januari 2014 heeft de burgemeester vergunning aan [appellant] verleend voor de exploitatie van coffeeshop Koffiehuis To Day aan de Dusartstraat 14 te Amsterdam.

18

ECLI:NL:RVS:2017:3116 | 201607031/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 december 2013 heeft de burgemeester vergunning aan [appellant] verleend voor de exploitatie van Coffeeshop The Power aan de Wibautstraat 115 te Amsterdam.

19

ECLI:NL:RVS:2017:3154 | 201607058/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Natuurbescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 juli 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) een vergunning verleend voor de exploitatie en wijziging van een melkveehouderij aan de [locatie 1] te Molenaarsgraaf.

20

ECLI:NL:RVS:2017:3153 | 201607077/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 15 november 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 april 2015 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om openbaarmaking van documenten afgewezen.

1 2 3 4