Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

60 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2018:941 | 201602070/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 juni 2015 heeft het CBR een verzoek van [appellante] om terug te komen van een besluit van 21 maart 2013 afgewezen.

2

ECLI:NL:RVS:2018:954 | 201602245/2/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1240, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van die uitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van de raad van 28 januari 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Gemert-Bakel Stedelijke gebieden, oktober 2015" te herstellen. Voornoemde uitspraak is aangehecht.

3

ECLI:NL:RVS:2018:983 | 201605599/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 13 januari 2015 heeft de Stichting een namens [appellant] ingediend verzoek om verstrekking aan hem van zijn dossier afgewezen.

4

ECLI:NL:RVS:2018:967 | 201606601/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1315, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen een termijn van 20 weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin geconstateerde gebrek in het besluit van 13 juli 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Reconstructie N417" te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

5

ECLI:NL:RVS:2018:930 | 201607516/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft het college een aanvraag van PG om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2018:955 | 201608879/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zeeland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad van de gemeente Sluis het bestemmingsplan "Camping International" vastgesteld.

7

ECLI:NL:RVS:2018:950 | 201609194/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 mei 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een gastouderopvang aan huis op het perceel van [locatie 1] te Werkendam (hierna: het perceel).

8

ECLI:NL:RVS:2018:971 | 201609385/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 maart 2014 heeft het college [wederpartij A] en [wederpartij B] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 62.850,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 23 januari 2012 tot de dag van uitbetaling, toegekend.

9

ECLI:NL:RVS:2018:966 | 201609414/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 april 2015 heeft het college [appellant] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 4.200, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 25 juni 2014, toegekend.

10

ECLI:NL:RVS:2018:969 | 201609758/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 januari 2014 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam aan [appellante sub 2] een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) verleend ten behoeve van een eetcafé op de begane grond van het pand aan de [locatie] te Amsterdam.

11

ECLI:NL:RVS:2018:968 | 201700357/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 september 2014 heeft het college van burgmeester en wethouders van Spijkenisse (thans: Nissewaard) ambtshalve voorschriften toegevoegd aan de aan [appellante sub 1] verleende vergunning van 25 maart 2008.

12

ECLI:NL:RVS:2018:972 | 201700481/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 juli 2009 heeft de raad van de voormalige gemeente Maasbree een verzoek van [appellante] om vergoeding van planschade op de voet van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen.

13

ECLI:NL:RVS:2018:973 | 201700490/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 augustus 2015 heeft het college aan [belanghebbende A] en [belanghebbende B] (hierna gezamenlijk en in enkelvoud: [belanghebbende]) een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 15.500,00, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 oktober 2014 tot de dag van uitbetaling, toegekend.

14

ECLI:NL:RVS:2018:981 | 201700844/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

De Afdeling is in de tussenuitspraak tot het oordeel gekomen dat het bestreden besluit van 14 november 2016 is genomen in strijd met artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), voor zover daarin aan een deel van het perceel [locatie] een maximale bouwhoogte van 11 m is toegekend.

15

ECLI:NL:RVS:2018:956 | 201700874/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet Bibob
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 februari 2015 heeft de burgemeester de op 1 september 2014 aan [wederpartij] verleende vergunning voor de exploitatie van [coffeeshop] aan de [locatie] te Rotterdam ingetrokken.

16

ECLI:NL:RVS:2018:949 | 201701007/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (hierna: ORAC's) in de wijk Archipelbuurt (wijk 46) te Den Haag.

17

ECLI:NL:RVS:2018:957 | 201701084/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 maart 2015 heeft de minister aan [appellante sub 2] een bestuurlijke boete opgelegd van € 18.000,00 wegens overtreding van artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: het Arbobesluit)

18

ECLI:NL:RVS:2018:948 | 201701159/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 5 januari 2016 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (hierna: ORAC's) in Schoonrewoerd.

19

ECLI:NL:RVS:2018:958 | 201701175/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 december 2014 heeft het college geweigerd handhavend op te treden tegen het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de woning van [belanghebbende] aan de [locatie 1] te Hilversum.

20

ECLI:NL:RVS:2018:877 | 201701214/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 21 maart 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 januari 2016 is het college overgegaan tot invordering van de door [appellante] verbeurde dwangsom ten bedrage van € 20.000,00.

1 2 3