Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 24 mei 2017

Op woensdag 24 mei 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

71 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:1337 | 201307092/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 11 juli 2013 in zaak nr. 12/1833.

2

ECLI:NL:RVS:2017:1338 | 201308839/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 augustus 2013 in zaken nrs. 12/2548 en 12/952.

3

ECLI:NL:RVS:2017:1339 | 201408708/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 10 september 2014 in zaak nr. 13/5471.

4

ECLI:NL:RVS:2017:1370 | 201505616/1/A3 en 201505621/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Verwijzingsuitspraak
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Deze uitspraak betreft twee zaken waarin de RDW de inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister van een Bentley en een Alvis heeft geweigerd.

5

ECLI:NL:RVS:2017:1401 | 201506871/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 15 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1684, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van de raad van 8 juli 2015, kenmerk 15-56, waarbij het bestemmingsplan "Fietsroute Barneveld Zuid" is vastgesteld, te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

6

ECLI:NL:RVS:2017:1392 | 201507266/3/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 26 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1147, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 25 juni 2015, waarbij de raad het bestemmingsplan "Spaarnwoude" heeft vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

7

ECLI:NL:RVS:2017:1402 | 201507756/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 maart 2014 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

8

ECLI:NL:RVS:2017:1346 | 201507962/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 oktober 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Groenoord 2015" vastgesteld.

9

ECLI:NL:RVS:2017:1373 | 201508034/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 november 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, [locatie 1]" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

10

ECLI:NL:RVS:2017:1393 | 201508587/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Gelderland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 22 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1735, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 1 oktober 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Zaltbommel, Binnenstad" te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

11

ECLI:NL:RVS:2017:1349 | 201509163/2/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 april 2017 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant] een schadevergoeding toegekend van € 25.000,00, alsmede een bedrag aan wettelijke rente van € 1.112,61 en een vergoeding voor de proceskosten in bezwaar van € 990,00.

12

ECLI:NL:RVS:2017:1356 | 201509192/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 november 2014 heeft de staatssecretaris op een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) twee werkinstructies gedeeltelijk openbaar gemaakt.

13

ECLI:NL:RVS:2017:1353 | 201600220/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "1e Herziening Buitengebied 2012" vastgesteld.

14

ECLI:NL:RVS:2017:1400 | 201600436/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 december 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek van [appellant] om herziening van zijn recht op kinderopvangtoeslag over 2009 en 2010 afgewezen en over 2011 niet in behandeling genomen.

15

ECLI:NL:RVS:2017:1357 | 201600725/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet openbaarheid van bestuur
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 april 2015 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) afgewezen.

16

ECLI:NL:RVS:2017:1266 | 201601048/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 november 2014 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van zeven woningen op het perceel, kadastraal bekend gemeente Zutphen, sectie O, perceelnummer 3166, te Zutphen (hierna: het perceel).

17

ECLI:NL:RVS:2017:1267 | 201601049/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij drie afzonderlijke besluiten van 18 maart 2015 heeft het college geweigerd aan [wederpartij] omgevingsvergunningen te verlenen voor het maken van in totaal drie afzonderlijke uitwegen, door partijen uitritten 2, 3 en 4 genoemd, ter ontsluiting van gronden aan de Looër Enkweg 1 te Zutphen.

18

ECLI:NL:RVS:2017:1374 | 201601540/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 december 2014 heeft het college aan CZAV een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een onbemand tankstation aan de Zeelandweg-Oost te Steenbergen.

19

ECLI:NL:RVS:2017:1344 | 201601561/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 juli 2014 heeft het college [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van € 12.000,00.

20

ECLI:NL:RVS:2017:1348 | 201601992/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 24 mei 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Bodembescherming
 • inhoudsindicatie:

Bij brief van 3 juli 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om financiële compensatie van de kosten van een bodemonderzoek op het perceel [locatie] te Hendrik-Ido-Ambacht (hierna: het perceel) afgewezen.

1 2 3 4