Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 14 november 2018

Op woensdag 14 november 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

71 uitspraken gevonden
1

201607156/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juni 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Overberg, Maarn, Maarsbergen, Amerongen (OMMA)" vastgesteld.

2

201609791/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2013 heeft het college een verzoek van [appellant] om tegemoetkoming in planschade afgewezen.

3

201609908/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 juli 2013 heeft het college een verzoek om tegemoetkoming in planschade afgewezen.

4

201700337/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 mei 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2013 vastgesteld op nihil en teveel betaalde voorschotten van haar teruggevorderd.

5

201703612/3/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 september 2017 heeft het college aan Powerfield met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark met de daarbij behorende bouwwerken, zoals zonnepanelen, hekwerken, een opslagcontainer, traforuimten, omvormers en ruimtes voor camera’s, voor een periode van 30 jaar.

6

201704191/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 augustus 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de benedenverdieping van het gebouw aan de [locatie] in Utrecht, het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken daarvan als lunchroom en woning, het verbouwen van de andere verdiepingen voor kamersgewijze bewoning en het aanbrengen van reclame.

7

201704294/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juni 2014 heeft het college medegedeeld dat van rechtswege een omgevingsvergunning is verleend aan [partij] voor de nieuwbouw van een restaurant met logiesfunctie op het perceel Midsland aan Zee 459a te Midsland.

8

201706754/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2015 heeft de staatssecretaris de aan PKW verleende subsidie voor het project "Creativiteit in de arbeidsmarkt",

9

201706796/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Hazeldonksedreef ong. tegenover Hazeldonksedreef 6" vastgesteld.

10

201706938/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 oktober 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast er voor zorg te dragen dat de afstand tussen het propaanreservoir (hierna: de gastank) op het perceel [locatie A] te Amersfoort en de erfscheiding of inrichtingsgrens ten minste 5 m bedraagt. Voorts heeft het college [appellant] bij dit besluit gelast om er voor zorg te dragen dat het terrein binnen 3 m van de gastank is vrijgehouden van enig brandgevaarlijk materiaal of brandgevaarlijke begroeiing.

11

201706980/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de CSG [appellante sub 2] een uitkering van € 6.000,00 op basis van de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen (hierna: Tijdelijke regeling) gedaan.

12

201707012/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 mei 2016 heeft het college aan [persoon] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 18.100,00 toegekend.

13

201707338/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 juni 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woning gelegen op het perceel aan de [locatie A] te Groesbeek (hierna: het perceel) en het realiseren van een aanbouw aan die woning.

14

201707787/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft het college besloten twee beweerdelijk verbeurde dwangsommen van in totaal € 10.000,00 in te vorderen bij EMR.

15

201707826/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 12 juli 2016 heeft het college een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade ingewilligd en bepaald dat die tegemoetkoming in de vorm van compensatie in natura wordt toegekend en dat alsnog tot uitbetaling van een tegemoetkoming in geld wordt overgegaan, indien compensatie in natura niet mogelijk is om buiten de macht van [appellant] gelegen redenen. In dat besluit heeft het college tevens een tijdpad geschetst voor compensatie in natura en voorwaarden gesteld aan uitbetaling van een tegemoetkoming in geld.

16

201708101/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 20 januari 2016 heeft het college zowel aan [appellant A] als aan [appellant B] een bestuurlijke boete van € 12.000 opgelegd vanwege het zonder vergunning onttrekken aan de bestemming tot bewoning van de woonruimte aan de [locatie 1] te Amsterdam en deze boetes ingevorderd.

17

201708103/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 december 2016 heeft de raad het plan "Kanaalweg 59, Transwijk" vastgesteld.

18

201708165/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Project strijd bestemmingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 november 2016 heeft het college geweigerd aan [appellant] omgevingsvergunning te verlenen voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van drie woningen aan de [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).

19

201708276/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 januari 2017 heeft het college [appellant sub 2] gelast de bewoning van de bovenverdieping aan de [locatie A] te Santpoort-Zuid (hierna: de bovenverdieping) die niet ten dienste staat van de bestemming garagebox binnen vier maanden te (laten) staken en gestaakt te (laten) houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 ineens.

20

201708327/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 14 november 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 augustus 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Windturbinepark Noord-Beveland" vastgesteld.

1 2 3 4