Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 26 juli 2017

Op woensdag 26 juli 2017 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

43 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2017:2008 | 201507913/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 januari 2014 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant] om verstrekking van hem betreffende persoonsgegevens die de Belastingdienst heeft verwerkt, gedeeltelijk afgewezen en een verzoek om deze gegevens te verwijderen afgewezen.

2

ECLI:NL:RVS:2017:2021 | 201600203/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 augustus 2014 heeft CBR het verzoek om herziening van [appellant] van het besluit van 13 augustus 2013 tot ongeldigverklaring van zijn rijbewijs en oplegging van de verplichting om deel te nemen aan een alcoholslotprogramma (hierna: asp), afgewezen.

3

ECLI:NL:RVS:2017:2017 | 201600932/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 april 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de kinderopvangtoeslag van [appellante] over 2012 definitief vastgesteld op een bedrag van € 3.641,00 en een bedrag van € 11.723,00 aan teveel betaalde voorschotten teruggevorderd.

4

ECLI:NL:RVS:2017:1990 | 201603148/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Verordeningen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vlist, rechtsvoorganger van het college, voor zover hier van belang, een gedoogbeschikking onder voorwaarden afgegeven voor het door [appellant A] in strijd met de Algemene plaatselijke verordening Vlist (hierna: de APV) exploiteren van een restaurant met ondergeschikte zaalaccommodatie aan de [locatie] te Haastrecht (hierna: het perceel).

5

ECLI:NL:RVS:2017:1993 | 201603310/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 oktober 2014 heeft het college een verzoek om schadevergoeding van [appellant] afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2017:2027 | 201603519/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Overijssel
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 maart 2017 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Buitengebied Deventer, 1e herziening" opnieuw, gewijzigd, vastgesteld.

7

ECLI:NL:RVS:2017:2002 | 201603629/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 juli 2014 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van de bestaande KPN-mast op het perceel Kievit 12 te Baarle-Nassau (hierna: het perceel) van 15 m naar 30 m.

8

ECLI:NL:RVS:2017:2025 | 201603787/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 juli 2014 heeft het college aan [appellant] een tegemoetkoming in planschade ten bedrage van € 5.100,00 toegekend.

9

ECLI:NL:RVS:2017:2000 | 201603995/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Milieu - Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (hierna: ORAC’s), onder meer op locatie 79-07C, ter hoogte van de Breitnerlaan 11, 13 en 15.

10

ECLI:NL:RVS:2017:1997 | 201604542/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 mei 2015 heeft het college aan Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord (hierna: het Tandheelkundig Centrum) een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en vergroten van een tandartsenpraktijk (hierna: het project) op het perceel Rosendaalsestraat 483a te Arnhem (hierna: het perceel).

11

ECLI:NL:RVS:2017:1991 | 201604627/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 mei 2015 heeft het CBR [appellant] een educatieve maatregel alcohol en verkeer (hierna: EMA) opgelegd.

12

ECLI:NL:RVS:2017:2024 | 201604936/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 maart 2015 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

13

ECLI:NL:RVS:2017:2013 | 201604962/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 10 oktober 2014 heeft het college de subsidieaanvraag van [appellant] voor het vervangen van bestaand voegwerk door nieuw knipvoegwerk van de panden [locatie 1]-[locatie 2] te Rotterdam afgewezen.

14

ECLI:NL:RVS:2017:1998 | 201605026/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 oktober 2015 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het voeren van horeca-activiteiten op het perceel [locatie] te Deventer (hierna: het perceel).

15

ECLI:NL:RVS:2017:2018 | 201605081/1/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Dr. De Voslaan nabij nrs. 4, 6 en 8" vastgesteld.

16

ECLI:NL:RVS:2017:2023 | 201605218/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 augustus 2015 heeft het college [appellant] gelast binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief de illegale overkapping op het perceel [locatie] te Terhole te verwijderen dan wel een ontvankelijke aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen, onder oplegging van een dwangsom van € 500,00 per week dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 5.000,00.

17

ECLI:NL:RVS:2017:2014 | 201606050/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Rechtsbijstand
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 april 2015 heeft de raad een aanvraag om een toevoeging rechtsbijstand ten behoeve van [appellant], afgewezen.

18

ECLI:NL:RVS:2017:2009 | 201606064/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 maart 2015 heeft het college een verzoek om nadeelcompensatie van Kuba afgewezen.

19

ECLI:NL:RVS:2017:2026 | 201606106/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 mei 2015 heeft het college het verzoek van [appellant A] en [appellant B] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

20

ECLI:NL:RVS:2017:1988 | 201606285/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 juli 2017
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Algemene kamer - Hoger Beroep - Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 september 2014 heeft de minister een verzoek van FuelPlaza en ShopPoint om nadeelcompensatie afgewezen.

1 2 3