Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 26 september 2018

Op woensdag 26 september 2018 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

46 uitspraken gevonden
1

201608190/2/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Openbaarheid
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 april 2018 heeft het bestuur ter uitvoering van de tussenuitspraak de door [appellant] op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) verzochte informatie gedeeltelijk openbaar gemaakt.

2

201700903/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 maart 2015 heeft het college aan [appellante] een bestuurlijke boete van € 2.650,00 opgelegd wegens een overtreding inzake de bepalingen omtrent de opvang in stamgroepen.

3

201701526/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 februari 2015 heeft het college [appellant] onder oplegging van een last onder dwangsom van € 15.000,00 gelast om voor 1 mei 2015 de illegale kamergewijze verhuur van de woning aan de [locatie] te Utrecht te staken en gestaakt te houden.

4

201702293/5/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Brabant
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3584 (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen binnen  16 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van de raad van 20 december 2016, waarbij het bestemmingsplan "Wijk en Aalburg" is vastgesteld, te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

5

201702345/2/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:430, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek te herstellen in het besluit van 26 januari 2017 (hierna: het oorspronkelijke besluit), waarbij de raad het bestemmingsplan "Zwanenburg De Kom Noordwestzijde" heeft vastgesteld. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

6

201702992/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 22 maart 2016 heeft het college een verzoek van [appellante] om tegemoetkoming in planschade afgewezen.

7

201703125/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 24 maart 2016 heeft de burgemeester aan [appellant] een rijbewijs afgegeven voor de duur van vijf jaar.

8

201703388/1/A2, 201703389/1/A2, 201703395/1/A2 en 201703396/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij afzonderlijke besluiten van 18 december 2012 heeft het college de aanvragen van onderscheidenlijk [appellanten sub 1], [appellant sub 2], [appellant sub 3] en [appellant sub 4] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

9

201703751/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 december 2014 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden ten aanzien van een door [eigenaar] geëxploiteerde bed & breakfast op het perceel [locatie 1] te Heerjansdam, afgewezen.

10

201704293/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 1 februari 2016 heeft het college een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden ten aanzien van een door [eigenaar] gebouwde garage/berging met overkapping (hierna: de garage) afgewezen.

11

201705100/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 maart 2016 heeft het college aan Allkidsz BV een schriftelijke aanwijzing gegeven wegens vier overtredingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: de Wkkp).

12

201705146/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Andere zaken - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de minister een door Zorghuis Alblasserwaard C.V. (hierna: Zorghuis) verbeurde dwangsom van € 5.000,00 ingevorderd.

13

201705694/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 april 2016 heeft het college [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] gelast zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1 juli 2016 het gebruik van de woning op het perceel [locatie 1] te Beekbergen voor bedrijfsmatige exploitatie als vakantiewoning te beëindigen en beëindigd te houden, onder oplegging van een dwangsom van € 25.000,00 per maand, waarbij een deel van de maand ook als maand geldt, met een maximum van € 150.000,00.

14

201705862/1/R6

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Inpassingsplan
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 juni 2017 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Arnhemseweg  en Hengelder (gemeente Zevenaar)" vastgesteld.

15

201705973/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Drenthe
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 6 juni 2017 heeft het college het wijzigingsplan "Anderen Dorp, tussen [locatie 2] en [locatie 1]" vastgesteld.

16

201706404/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit, verzonden op 28 januari 2015, heeft het college aan Emterra B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gebouw aan de Velkenskamp 1 in Heel.

17

201706684/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Bouwen
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 januari 2014 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland, rechtsvoorganger van het college, aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor de bouw van zes eengezinswoningen op de percelen aan de 1e Scheepvaartstraat, gelegen tussen de Conradstraat en Harmoniestraat, te Hoek van Holland.

18

201706781/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 april 2016 heeft het college aan [appellant], onder oplegging van een last onder dwangsom van maximaal € 8.000,00, gelast de overtreding van de bepalingen inzake de Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: VOG) te beëindigen en beëindigd te houden.

19

201706794/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 30 juli 2013 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom van € 10.000,00 ineens gelast de houten vlonder en het dakluik op het dak van het achterhuis van het pand [locatie] te Amsterdam (hierna: het perceel) te verwijderen en verwijderd te houden en het gebruik van het dak als dakterras te beëindigen en beëindigd te houden.

20

201706815/1/A3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 26 september 2018
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Boete
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 4 november 2013 heeft de ksa aan [appellant A] en [appellant B] een boete opgelegd van € 150.000,00 voor het zonder vergunning aanbieden van online kansspelen.

1 2 3