Uitspraken in hoofdzaken van woensdag 20 februari 2019

Op woensdag 20 februari 2019 om 10.15 uur heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uitgesproken.

(Deze lijst kan na publicatie - in uitzonderlijke gevallen - nog worden geactualiseerd)

77 uitspraken gevonden
1

ECLI:NL:RVS:2019:505 | 201508668/2/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij verwijzingsuitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:858, heeft de Afdeling het Hof van Justitie verzocht bij wege van prejudiciële beslissing uitspraak te doen op de gestelde vragen over de uitleg van de Terugkeerrichtlijn (PB 2008 L 348) en de Procedurerichtlijn (PB 2005 L 326). De Afdeling heeft de behandeling van het hoger beroep van [appellant] geschorst tot het Hof uitspraak zal hebben gedaan en iedere verdere beslissing aangehouden.

2

ECLI:NL:RVS:2019:457 | 201609659/1/V2 en 201609659/4/V2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Asiel
 • inhoudsindicatie:

De vreemdelingen, met de Russische nationaliteit, hebben aan hun asielaanvragen ten grondslag gelegd dat zij in Rusland wegens hun homoseksuele gerichtheid een gegronde vrees hebben voor vervolging. De staatssecretaris heeft hun asielaanvragen afgewezen en de rechtbank heeft hun beroepen ongegrond verklaard.

3

ECLI:NL:RVS:2019:540 | 201701653/3/R2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Utrecht
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 25 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1355, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen het besluit van 12 december 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Willeskop ten noorden van 64-68" te herstellen. Deze uitspraak is aangehecht.

4

ECLI:NL:RVS:2019:514 | 201702556/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 26 januari 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Oostdijkseweg 26 Goedereede" vastgesteld.

5

ECLI:NL:RVS:2019:472 | 201704620/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 juli 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om vergoeding van schade afgewezen.

6

ECLI:NL:RVS:2019:494 | 201705540/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 3 oktober 2016 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het verzoek om herziening van de kinderopvangtoeslag over 2014 van [wederpartij] afgewezen.

7

ECLI:NL:RVS:2019:508 | 201706342/3/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij uitspraak onderscheidenlijk tussenuitspraak van 27 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2137, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 6 maanden na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 28 juni 2017 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

8

ECLI:NL:RVS:2019:495 | 201708228/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Schadevergoeding
 • inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 29 juli 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode de verzoeken van [appellant sub 2], [partij sub 2] en [partij sub 3] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.

9

ECLI:NL:RVS:2019:547 | 201709283/1/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

De raad heeft bij besluit van 28 september 2017 het bestemmingsplan "2e reparatiebestemmingsplan Bloemendaal 2012" (hierna: het tweede reparatieplan) vastgesteld.

10

ECLI:NL:RVS:2019:543 | 201709533/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2017 heeft het dagelijks bestuur het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen.

11

ECLI:NL:RVS:2019:493 | 201709566/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - enkelvoudig
 • rechtsgebied:
 • Afval
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 31 oktober 2017 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (hierna: ORAC’s) in het stadsdeel Haagse Hout in de wijk Waalsdorp (wijk 77).

12

ECLI:NL:RVS:2019:537 | 201709727/1/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Tussenuitspraak/bestuurlijke lus
 • rechtsgebied:
 • Tracé en wegverbreding
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 november 2017 heeft de staatssecretaris het tracébesluit Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden vastgesteld.

13

ECLI:NL:RVS:2019:491 | 201709872/2/R3

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Zuid-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 september 2018 heeft de raad ter uitvoering van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Kleiwegkwartier" opnieuw vastgesteld.

14

ECLI:NL:RVS:2019:527 | 201709984/4/R1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • RO - Noord-Holland
 • inhoudsindicatie:

Bij tussenuitspraak van 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3061, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen twintig weken na de verzending van de uitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van  27 september 2017, waarbij de raad het bestemmingsplan "Singelgrachtgarage Marnix" heeft vastgesteld, te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

15

ECLI:NL:RVS:2019:511 | 201709995/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 29 juli 2016 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast diverse overtredingen op het perceel [locatie] te Pijnacker-Nootdorp (hierna: het perceel) te beëindigen en beëindigd te houden.

16

ECLI:NL:RVS:2019:526 | 201710002/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Geld
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 20 juni 2015 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de voorschotten zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag van [appellant] voor 2015 herzien en op nihil vastgesteld.

17

ECLI:NL:RVS:2019:484 | 201710119/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Subsidie
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 16 februari 2017 heeft de minister een aanvraag van [appellant] om een subsidie voor energiebesparende maatregelen afgewezen.

18

ECLI:NL:RVS:2019:542 | 201710291/1/A1

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Eerste aanleg - meervoudig
 • rechtsgebied:
 • Milieu - Overige
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 9 mei 2017 heeft het college het verzoek van TIS om aanwijzing als inzamelaar van textiel afgewezen. Daarbij heeft het college TIS gemaand om de kledingcontainer op het perceel Nijverheidsweg 5b te Aalten, vóór 1 juni 2017 te verwijderen.

19

ECLI:NL:RVS:2019:501 | 201710326/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Rechtsbijstand
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 december 2016 heeft de raad een aanvraag van [belanghebbende] om toekenning van extra uren rechtsbijstand ten behoeve van [appellant sub 2] afgewezen.

20

ECLI:NL:RVS:2019:485 | 201800214/1/A2

 • datum van uitspraak:
 • woensdag 20 februari 2019
 • proceduresoort:
 • Hoger beroep
 • rechtsgebied:
 • Wegenverkeerswet
 • inhoudsindicatie:

Bij besluit van 11 april 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 18 april 2017.

1 2 3 4