Uitspraak 202200851/1/A2


Volledige tekst

202200851/1/A2.
Datum uitspraak: 11 februari 2022

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

M.R.A. Uitslag, wonend te Oldenzaal,

appellant,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oldenzaal (hierna: het centraal stembureau),

verweerder.

Openbare zitting gehouden op 11 februari 2022 om 13:30 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. C.J. Borman, voorzitter

Staatsraad mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, lid

Staatsraad mr. J.M.L. Niederer, lid

griffier: mr. R.J.R. Hazen

Verschenen:

Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door M.W.M. Pegge-Kienhuis en L.M. Konhuurne, beiden via een videoverbinding;

De Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R.N.A. Al;

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 4 februari 2022, waarbij de lijst met daarboven de aanduiding ‘VVD’ geldig is verklaard en op plaats 10 van die lijst de naam ‘Uitslag’ is vermeld, met als voorletters ‘M.R.A.’ en daarachter tussen haakjes de roepnaam ‘Mirko’ en de toevoeging ‘v’ ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat.

Uitslag betoogt dat het centraal stembureau ten onrechte de toevoeging ‘v’ heeft vermeld. Dit is niet in overeenstemming met de persoonsgegevens in de basisregistratie personen en moet ‘m’ zijn.

De Afdeling

I.        verklaart het beroep van M.R.A. Uitslag gegrond;

II.       vernietigt het besluit van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oldenzaal van 4 februari 2022, voor zover daarbij op de lijst met daarboven de aanduiding ‘VVD’ bij de kandidaat op plaats 10 achter de voorletters en roepnaam de toevoeging ‘(v)’ is geplaatst;

III.      bepaalt dat bij die kandidaat achter de voorletters en roepnaam de toevoeging ‘(m)’ op de lijst wordt geplaatst;

IV.     bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit van 4 februari 2022;

V.      gelast dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oldenzaal aan M.R.A. Uitslag het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 184,00 vergoedt.

Gronden:

-        In artikel H 2, eerste lid, van het Kiesbesluit is bepaald dat bij een kandidaat achter de voorletters of, indien vermeld, de roepnaam, ter aanduiding van het geslacht van de kandidaat de toevoeging «(m)» of «(v)» mag worden geplaatst.

-        Uit de basisregistratie personen van de gemeente Oldenzaal blijkt dat deze kandidaat staat ingeschreven als man. Daarom steunt het centraal stembureau het verzoek om de geslachtsaanduiding op de kandidatenlijst te corrigeren.

-        Op de zitting van de Afdeling heeft het centraal stembureau verklaard dat op de overgelegde kopie van een identiteitsbewijs de geslachtsaanduiding ‘m’ is vermeld.

-        De vermelding van de geslachtsaanduiding ‘v’ op de kandidatenlijst is niet in overeenstemming met de basisregistratie personen en het identiteitsbewijs. Het centraal stembureau heeft dit bij het onderzoek niet onderkend en ten onrechte zonder mogelijkheid tot herstel te bieden de aanduiding ‘v’ laten staan.

w.g. Borman
voorzitter

w.g. Hazen
griffier

452