Toegankelijkheid


De Raad van State streeft ernaar dat iedereen de informatie en digitale services kan vinden, gebruiken en bekijken. Bij het beheer en de doorontwikkeling van zijn website besteedt de Raad van State veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van alle informatie.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle bezoekers beter te gebruiken. Daarom gelden er technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze staan in de zogenoemde toegankelijkheidsstandaard. De Raad van State werkt toe naar een website die voldoet aan de internationale toegankelijkheidsstandaarden WCAG 2.1 voor ontwerp, bouw en beheer van websites.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Dit is de toegankelijkheidsverklaring van de Raad van State:

Website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl)

Werken bij de Raad van State (www.werkenbijderaadvanstate.nl)

Toegankelijkheidsonderzoek

www.raadvanstate.nl voldoet nog niet volledig aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard. Er zijn wel maatregelen genomen om hieraan te gaan voldoen.

Toegankelijkheidsprobleem

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid, dan kunt u een mail sturen naar [email protected].

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Toegankelijkheid van de zittingen

De Raad van State wil haar zittingen zo goed mogelijk voor iedereen toegankelijk maken. Heeft u een situatie waar wij rekening mee kunnen houden? Meld dit van tevoren bij ons, dan zullen wij dit in overleg met u zo goed mogelijk accommoderen. Hier vindt u meer informatie over toegankelijkheid van de zittingen.