Toegankelijkheid


De Raad van State streeft ernaar dat iedereen de informatie en digitale services kan vinden, gebruiken en bekijken. Bij het beheer en de doorontwikkeling van zijn website besteedt de Raad van State veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van alle informatie.

Toegankelijkheidseisen

Een toegankelijke website is voor alle bezoekers beter te gebruiken. Daarom gelden er technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid. Deze staan in de zogenoemde toegankelijkheidsstandaard. De Raad van State werkt toe naar een website die voldoet aan de internationale toegankelijkheidsstandaarden WCAG 2.1 voor ontwerp, bouw en beheer van websites.

Toegankelijkheidsverklaringen

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Dit zijn de toegankelijkheidsverklaringen van de Raad van State:

1. Algemene website van de Raad van State (www.raadvanstate.nl)

2. Website van de jaarverslagen van de Raad van State (jaarverslag.raadvanstate.nl)

Toegankelijkheidsonderzoek

De algemene website voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard. Er zijn wel maatregelen genomen om hieraan te gaan voldoen. De website van de jaarverslagen voldoet wel aan de eisen van toegankelijkheid.

Toegankelijkheidsprobleem

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid, dan kunt u een mail sturen naar voorlichting@raadvanstate.nl.

Meer informatie

Op de website Digitoegankelijk vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.