Vice-president mr. J.P.H. Donner wordt regelmatig uitgenodigd te spreken bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten. Vaak gaat het over staatsrecht en wetgeving. Daarnaast spreekt hij ook over bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Hij houdt ook toespraken als President van de Oorlogsgravenstichting.    

Toespraak van de vice-president tijdens de officiële herdenking van het Plakkaat van Verlating in het gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag

Donderdag 26 juli 2018

Het Plakkaat is een uitzonderlijk document; een belangrijk geschiedstuk in het constitutionele denken en de ontwikkeling van aanspreekbaar en verantwoordelijk overheidsbestuur. Het is dan ook goed de tekst van het Plakkaat en de geschiedenis daaromheen opnieuw onder de aandacht te brengen. Het Plakkaat behoort ongetwijfeld tot de geboortepapieren van de Republiek. Maar het is niet de geboorteakte.

Toespraak vice-president bij opening Trias Conferentie ‘Staatsmachten in transmissie: schakelen en scheiden’ in de Gotische zaal

Maandag 2 juli 2018

Het is mij een genoegen u hier welkom te mogen heten, mede namens de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak. De Trias Conferentie is geleidelijk aan een traditie geworden. In 2006 mocht ik al een keer spreken op wat toen nog het Trias Symposium heette. Het is een zinvolle traditie, wat niet van iedere traditie gezegd kan worden. Het is nodig en nuttig om met regelmaat met elkaar te spreken over staat en recht. Want het is geen rustig bezit en het gaat niet vanzelf goed.

Toespraak vice-president bij de Tilburg University Society in Sociëteit De Witte in Den Haag

Donderdag 29 maart 2018

De vormgeving van Europese instituties op lange termijn; dat thema en de verwachting van een goede maaltijd heeft u in groten getale naar hier verlokt.

Reflectie van de vice-president op het thema ‘onafhankelijk onderzoek’ bij de presentatie van het boek ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag

Donderdag 8 maart 2018

Geen tegenmacht, maar verantwoordelijkheid Onafhankelijkheid is in de mode; en mode verandert met de jaren.

  • Toespraken Vice-President van 2017
  • Toespraken Vice-President van 2016
  • Toespraken Vice-President van 2015
  • Toespraken Vice-President van 2014
  • Toespraken Vice-President van 2013
  • Toespraken Vice-President van 2012