Vice-president mr. J.P.H. Donner wordt regelmatig uitgenodigd te spreken bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten. Vaak gaat het over staatsrecht en wetgeving. Daarnaast spreekt hij ook over bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Hij houdt ook toespraken als President van de Oorlogsgravenstichting.    

Toespraak vice-president bij de Tilburg University Society in Sociëteit De Witte in Den Haag

Donderdag 29 maart 2018

De vormgeving van Europese instituties op lange termijn; dat thema en de verwachting van een goede maaltijd heeft u in groten getale naar hier verlokt.

Reflectie van de vice-president op het thema ‘onafhankelijk onderzoek’ bij de presentatie van het boek ‘Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in Den Haag

Donderdag 8 maart 2018

Geen tegenmacht, maar verantwoordelijkheid Onafhankelijkheid is in de mode; en mode verandert met de jaren.

  • Toespraken Vice-President van 2017
  • Toespraken Vice-President van 2016
  • Toespraken Vice-President van 2015
  • Toespraken Vice-President van 2014
  • Toespraken Vice-President van 2013
  • Toespraken Vice-President van 2012