Toespraken vice-president


Toespraken van de vice-president bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten.

65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Het gastcollege dat de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, mr. Thom de Graaf, zou hebben gehouden aan de Universiteit van Curaçao op 4 november 2019 als daar geen stroomstoring was geweest.

Boegbeeld en aambeeld, over de rol van de burgemeester in de lokale democratie

De tweede Hayo Apothekerlezing door de vice-president van de Raad van State, Th.C. de Graaf, op donderdag 17 oktober 2019 in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek.

‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk

Toespraak mr. Th.C. de Graaf, vice-president van de Raad van State, ter gelegenheid van het lustrumsymposium van de Academie voor Overheidsjuristen, ‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk op 10 september 2019 in Den Haag.

Luchtvaartpolder in perspectief

Toespraak van mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, tijdens het afscheidssymposium “Luchtvaartpolder in perspectief” in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht in Den Haag op dinsdag 9 juli 2019.

De rol van de wetgever: vijftig jaar verder

Co-referaat van vice-president mr. Thom de Graaf bij het preadvies van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin: “De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving in de Gotische zaal van de Raad van State op donderdag 27 juni 2019.

Eer­ste Ka­mer en te­rug­zend­recht

Korte inleiding mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, op het afscheidssymposium voor mr. A. Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer op 6 juni 2019.

De toegang tot het recht

Toespraak mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, tijdens het Legal Valley-congres op maandag 15 april 2019.

Rechtsstaat, vrijheid en democratie horen bij elkaar

Lezing mr. Thom de Graaf, vice-president Raad van State, ter gelegenheid van de opening van het Infocentrum WOII, Nijmegen, 23 februari 2019.

Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie

Lezing mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Leidsch Juridisch Genootschap, Leiden, 20 februari 2019