Toespraken vice-president


Toespraken van de vice-president bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten.

De toegang tot het recht

Toespraak mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State tijdens het Legal Valley-congres op maandag 15 april 2019.

Rechtsstaat, vrijheid en democratie horen bij elkaar

Lezing Thom de Graaf, vice-president Raad van State, ter gelegenheid van de opening van het Infocentrum WOII, Nijmegen, 23 februari 2019.

Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie

Lezing mr. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Leidsch Juridisch Genootschap, Leiden, 20 februari 2019