Toespraken vice-president


Toespraken van de vice-president bij symposia, congressen en andere bijeenkomsten.

De rechtsstaat in coronatijd

Essay van Thom de Graaf in het zomernummer van Elsevier, juli 2020.

Een duurzame Raad

Voordracht van Thom de Graaf voor het Juridische Genootschap Nijmegen op 3 februari 2020.

Openingswoord bijeenkomst 65 jaar Statuut

Openingswoord van Thom de Graaf bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden te Den Haag op 16 december 2019.

Burgemeester en ondermijning

Lezing van Thom de Graaf bij de Kennissessie Burgemeester versus het criminele circuit, ter gelegenheid van het afscheid van mr. H.H.B. Lamers als advocaat in Valkenburg op 29 november 2019.

65 jaar Statuut: een kwetsbaar Koninkrijk!

Het gastcollege dat Thom de Graaf zou hebben gehouden aan de Universiteit van Curaçao op 4 november 2019 als daar geen stroomstoring was geweest.

Boegbeeld en aambeeld, over de rol van de burgemeester in de lokale democratie

De tweede Hayo Apothekerlezing door Thom de Graaf op donderdag 17 oktober 2019 in de aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus in Sneek.

‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk

Toespraak van Thom de Graaf ter gelegenheid van het lustrumsymposium van de Academie voor Overheidsjuristen, ‘Fake-lawyers?‘ – de rol en positie van juristen bij het Rijk op 10 september 2019 in Den Haag.

Luchtvaartpolder in perspectief

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het afscheidssymposium “Luchtvaartpolder in perspectief” in de Glazen Zaal aan de Prinsessegracht in Den Haag op dinsdag 9 juli 2019.

De rol van de wetgever: vijftig jaar verder

Co-referaat van van Thom de Graaf bij het preadvies van prof. mr. Ernst Hirsch Ballin: “De rol van de wetgever: vijftig jaar verder” tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Wetgeving in de Gotische zaal van de Raad van State op donderdag 27 juni 2019.

Eer­ste Ka­mer en te­rug­zend­recht

Korte inleiding van Thom de Graaf op het afscheidssymposium voor mr. A. Broekers-Knol als voorzitter van de Eerste Kamer op 6 juni 2019.

De toegang tot het recht

Toespraak van Thom de Graaf tijdens het Legal Valley-congres op maandag 15 april 2019.

Rechtsstaat, vrijheid en democratie horen bij elkaar

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van de opening van het Infocentrum WOII, Nijmegen, 23 februari 2019.

Juridische en politieke aspecten van de kabinetsformatie

Lezing van Thom de Graaf ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van het Leidsch Juridisch Genootschap, Leiden, 20 februari 2019