Jaarverslagen


rvs-middenin

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag van de Raad van State 2021 is online gepubliceerd.

U kunt dit bekijken op www.raadvanstate.nl/jaarverslag2021. Daar kunt u ook een gedrukte versie bestellen of downloaden.

Ook kunt u interviews lezen en de zogenoemde legisprudentie- en jurisprudentieoverzichten van 2021 downloaden. In deze overzichten staan de belangrijkste adviezen en uitspraken uit 2021.