De hier geplaatste foto's zijn niet vrij van rechten. Gebruik van de foto's door non-profit en commerciële organisaties mag alleen na toestemming van de afdeling Communicatie van de Raad van State. In de meeste gevallen zullen plaatsingskosten in rekening worden gebracht.

Scholieren en studenten, die foto's willen gebruiken voor werkstukken en/of scripties, kunnen een verzoek indienen om de foto's vrij van rechten te publiceren. Voor een dergelijk verzoek hier klikken.