De Afdeling bestuursrechtspraak wordt regelmatig door het kabinet gevraagd wat zij vindt van wetten die in de maak zijn ('consultatie'). Het gaat daarbij om wetsvoorstellen die het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste bestuursrechter raken. Te denken valt aan een wijziging van het procesrecht of de inhoudelijke toedeling van een categorie rechtszaken aan de Afdeling bestuursrechtspraak. Tijdens de consultatieperiode kan de Afdeling bestuursrechtspraak als belanghebbende haar mening geven over het wetsvoorstel en eventueel suggesties doen om de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.

Hieronder zijn de reacties vanaf 2017 te raadplegen. Let op: deze staan los van de wetgevingsadviezen die de Afdeling advisering van de Raad van State uitbrengt over wetsvoorstellen.

                


Invoeringsbesluit Omgevingswet

Donderdag 13 december 2018


Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

Donderdag 13 september 2018


Wet Instituut mijnbouwschade Groningen

Woensdag 1 augustus 2018


Experimentenwet rechtspleging

Donderdag 31 mei 2018


Wijziging van bijlage 2 Awb

Donderdag 30 mei 2018


Wijziging van de Awb en enkele wetten door nieuw omgevingsrecht

Donderdag 17 mei 2018


Wijziging Crisis- en herstelwet

Woensdag 21 maart 2018


Integrale geschilbeslechting in het sociaal domein

Maandag 30 oktober 2017


Aanvullingswet grondeigendom bekrachtigingsprocedure

Maandag 24 juli 2017


Generieke digitale infrastructuur

Dinsdag 6 juni 2017


Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens door arrest veiligehavenbeginselen

Maandag 27 maart 2017