Onderstaande brochures kunt u downloaden in pdf-formaat of in gedrukte vorm bestellen zolang de voorraad strekt. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. U kunt één of meerdere brochures selecteren en deze vervolgens onderaan de pagina bestellen.

             

Een carrière als jurist bij de Raad van State

Donderdag 1 november 2018

In deze brochure worden de werkzaamheden van een jurist bij de Raad van State beschreven. (november 2018)

Adviseren en rechtspreken

Maandag 3 september 2018

In deze brochure wordt ingegaan op de verschillende taken van de Raad van State, de organisatie en de samenstelling. (september 2018)

De Afdeling advisering van de Raad van State

Dinsdag 6 juni 2017

In deze brochure wordt de taak van de Raad van State als adviseur over wetgeving uitgebreid beschreven. Waarover adviseert de Afdeling advisering van de Raad van State, wat is de werkwijze, hoe toetst de Afdeling advisering en wanneer zijn de adviezen openbaar? (juni 2017)

Mediation

Vrijdag 24 februari 2017

In deze folder vindt u meer informatie over wat mediation nu precies is, wat de meerwaarde van mediation is en hoe het in de praktijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak werkt. (februari 2017)

In (hoger) beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Vrijdag 30 september 2016

In deze brochure wordt beschreven hoe u in (hoger) beroep kunt gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. (september 2016)​

Duitse brochure

Maandag 1 december 2014

Beratung und Rechtsprechung unter einem Dach.

Engelse brochure

Maandag 1 december 2014

Advising on legislation and governance and Adjudicating in administrative law disputes.

Franse brochure

Maandag 1 december 2014

Conseiller en matière de législation et d’administration Juger les litiges administratifs.

Geselecteerde brochures

Selecteer één of meerdere brochures